Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00503]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00503
 
Titel : De Wetering
Auteur(s) : Asten, Ad van; Asten, Jet van; Engelen, Diny van; Hernaus, Hans; Jeurissen, Jules; Loo, Joke van der; Loo, Tiny van der; Marcellis, Annette; Spijkerman, Piet; Tijssen, Toon
Verschijningsjaar : 1983
Beschrijving : Rapport als afsluiting van de Natuurgidsencursus 1981/1983 van de IVN-afdeling Valkenswaard. Het bestudeerde gebied de Wetering wordt in de volksmond ook wel Oase genoemd.
Met kaarten en tekeningen.
 
Trefwoorden : Natuur; Valkenswaard
Uitgave : Rapport
Taal : Nederlands
Onderwerp : Natuurgeschiedenis
Uitgever : IVN Valkenswaard
Aantal pagina's : 97
Afmetingen : L=29.5cm, B=21.0cm
Druk :
ISBN :
Boekcode :
Index : Inhoud

Voorwoord 1
Inhoud 2
Inleiding 4

1. Historie 5
- 1. De hengelvijvers 5
- 2. De Tongelreep 5
- 3. De Wolberg 7
- 4. De Wetering 8
- 5. De Zeelberg 9

2. Geologie 11
-- 2.1. Algemeen 11
- 1. Het ontstaan van ons zonnestelsel en de aarde 11
- 2. Plaattektoniek 12
- 3. De ijstijden 12
-- 2.2. Geologische geschiedenis van Nederland en Oost Brabant 14
- 1. De oudste geschiedenis 14
- 2. Het Pleistoceen 14
-- 2.3. Bodemvorming 17
- 1. Algemene begrippen 17
- 2. Ontwikkeling van bodemprofielen 18
- 3. Bodemprofielen in de Wetering 20

3. De hengelvijvers 24
- 1. De afvoersloot 24
- 2. Het parkeerterreintje 25
- 3. De vijvers 26
- 4. Het broekbos 30

4. De Tongelreep met broekbos 33
- 1. Het water37
- 2. Oude stortplaats 38

5. De Wolberg 40
- 1. Stuifzand 41
- 2. Het Eiken-berkenbos 45
- 3. De Heide-gebiedjes 47
- 4. Het Elzebroekbos 51
- 5. De afwateringssloten 53
- 6. De Witte sloot 55
- 7. Het weidegebied tussen Zeelberg en Witte sloot 60

6. Cultuurland en industrieterrein 62
- 1. Het pad naar de duiker 63
- 2. Het pad naast het industrieterrein 63
- 3. Afwateringssloten 65
- 4. Het pad naast de Aanvoersloot 66
- 5. Akker- en weiland 67

7. Milieu 72

Bijlage:
Gallen 74
Grassen 76
Spinnen 78
Mieren 80

Inventarisatie:
Mossen 81
Planten 82
Bomen 87
Insekten en andere kleine dieren 88
Vogels 90
Zoogdieren 92

Geraadpleegde literatuur 93
Loop van de Tongelreep ca. 1800 94
De Wetering en omgeving 1924 95
Inventarisatie vakindeling 96
Overzichtskaart van de Wetering 97
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 23 september 2022