Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00394]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00394
 
Titel : De Leeuwerk
Auteur(s) :
Verschijningsjaar : 1917
Beschrijving : Nationale zangbundel voor Roomsch Nederland, tweede bundel
 
Trefwoorden : Cultuur
Uitgave : Bundel
Taal : Nederlands
Onderwerp : Muziekgeschiedenis
Uitgever : N.V. De R.K. Boekcentrale, Amsterdam
Aantal pagina's : 140
Afmetingen : L=16.5cm, B=10.5cm
Druk :
ISBN :
Boekcode :
Index : Inhoud

Vaderlandsche liederen
1. Holland is een heerlijk land 7
2. Vaderlandsch lied 8
3. Mijn Nederland 9
4. Eigen land 10
5. In Holland 11
6. Holland 12
7. De Ruijter 14
8. Prinsessenliedje 15
9. Ons Holland 16

Geestelijke liederen
10. Wat winden dat er ruischen 17
11. Kerstlied 18
12. Communieliedeken 20
13. Och ewich is so lanc 20
14. Patrona Mea 22
15. De tortelduive hoorde ik weenen 23
16. Jesu wellekom 24
17. O herders, al zoetjes, maakt geen gedruisch 25
18. Laat nu alle droefheid vluchten 27
19. De schaduwen verdwijnen 28
20. Kerstliedje 29
21. Bede tot Jesus 31
22. Kindeke Jesu 33
23. O, Gij, mijn schoone Hope 34
24. Wij groeten U heden 35
25. Kerstlied 36
26. Voor 't Beeld van het Heilig Hart 37
27. St. Joseph-Lied 38
28. Stella Matutina 40

Vereeniqingsliederen
29. God van Arbeid 41
30. Bondslied voor den Volksbond 42
31. Vaandellied 45
32. Gymnastenlied 46
33. De Gilde viert 47
34. Vaandellied van den R. K. Jongensbond voor Geheel onthouding 49
35. Strijdlied voor de R. K. Vakbeweging 50
36. Clublied voor R. K. Voetbalvereenigingen 51

Gelegenheids- en gezelschaps-liederen
37. Welkomstlied bij bezoek van Z.D.H. den Bisschop 53
38. Koninginnelied 54
39. Moeders verjaardag 56
40. Verjaringslied 57
41. Koninginnelied 58
42. Jubellied 59
43. Aan de Koningin 61

Ernstige liederen en liederen van gemengden inhoud
44. Sluimerliedeke 62
45. Zonneschijn 63
46. Zondag 64
47. Bloemenfeest 65
48. Angelus 66
49. Het Moederlied 67
50. De Bloemtjes 68
51. De Ooievaar 69
52. Mien Veluwsch Darp 71
53. Huisje in de weide 72
54. Kinderen van de zee 73
55. Wiegeliedje 74
56. Kijk wat een lichtjes 75
57. IJsbloemen 76
58. Lammeren 77
59. Bij en blom 79
60. Lenteliedje 81
61. Bij 't werk 82
62. Liedje van een Hollandschen Jongen 83
63. Soldaten-liedje (Mobilisatie-liefde) 84
64. Vader's Liedje 86
65. Lievelingskind 88
66. De zingende Bard 89
67. Afscheidslied 91

Luimige liederen
68. Mietje 93
69. Een meisje van Holland 94
70. Het verwaend kwezeltje 94
71. Den Uyl 96
72. Ik en mijn wijf 97
73. Boerenmarsch 99
74. Zonnetje 101
75. Het Breistertje 102
76. Zonneschijn 103
77. Dansliedje 104
78. Het vleierke 105
79. Prins Bimmelebam 106
80. Jan Plompaert 107
81. Lenteliedje 109
82. Dik Keesje 110
83. Als 't Zondag is 111
84. Klaesje 113
85. Van den Koekoek 114
86. De Voorspelling 115
87. In Brabant aan de Grenzen 117
88. Regendag 119
89. Om jou en mij 120
90. Op den weefstoel 121
91. Grootmoeders breikous 122

Kinderliederen
92. Wim door 't ijs 124
93. Hopsa, heisasa 125
94. Sinterklaas 126
95. Meiliedje 127
96. Kindergebedje 127
97. De droevige Spreeuwtjes 128
98. Diefjes 131
99. Slape doe! 132
100. Hop, hop! 133

Errata 134
 
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 25 april 2018