Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00330]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00330
 
Titel : Van de streek
Auteur(s) : Tier, Veronique de; Marynissen, Ann; Brok, Har
Verschijningsjaar : 2001
Beschrijving : De weerspiegeling van dialecten in familienamen
 
Trefwoorden : Taalkunde
Uitgave : Boek
Taal : Nederlands
Onderwerp : Linguistiek
Uitgever : Stichting Nederlandse Dialecten, Groesbeek
Aantal pagina's : 417
Afmetingen : L=20.0cm, B=12.5cm
Druk :
ISBN : 90-73869-06-4
Boekcode :
Index : Inhoudsopgave

Voorwoord 9
Magda Devos Het landschap in eigennamen 17

Henny Stoel Mijn naam is Hes 55

Jan Wauters De echoput uit mijn kindertijd: dialect als (t)huistaal 63

Ann Marynissen Dialecten en familienamen: een afspiegeling van elkaar? Over klanktegenstellingen en lexicale varianten in de Nederlandse familienamen en hun tegenhangers in de dialecten 75

Friesland 93
Teake Hoekema en Siemon Reker
Mud, Tolsma, Soepboer en andere familienamen in Friesland

Groningen 111
Siemon Reker
Struizenga, Boykema en meer Groninger familienamen

Drenthe 129
Siemon Reker en Harry Slot
Naarding, Smeenge, Meppelink en andere familienamen in Drenthe en Stellingwerven

Overijssel 147
A. West-Overijssel en Flevoland
Harrie Scholtmeijer
Van Kökkien tot Bouw Kraggenburg: familienamen in West-Overijssel en Flevoland
B. Twente 153
André Hottenhuis
De nije, grote hofboer ziet de kleine, olde, oude, lutke kotters niet

Gelderland 169
A.H.G. Schaars
Gelderland, een naamkundige en dialectologische lappendeken

Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht 185
Leendert Brouwer
Specifieke familienamen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

Zeeland 211
Jan Berns
Van Aalbrechtse en Breunesse: familienamen in Zeeland

Noord-Brabant 219
Piet Vos
Noord-Brabantse familienamen als Raaijmakers en Musters

Nederlands Limburg 237
Ton van de Wijngaard
Limburgse familienamen: van Aussems tot Zweiphenning

Belgisch Limburg 253
Rob Belemans
'Hoe schrijft Jang van Zjier van Zjefde smeed zich?'
Over Limburgers die niet naar Jan, Pier of Klaas genoemd zijn

Antwerpen 273
Miet Ooms
'Zedde nen Antwerpenèèr of nie?'
Familienamen in de provincie Antwerpen

Vlaams-Brabant 285
Jacques Van Keymeulen
De 430 frequentste Vlaams-Brabantse namen

Oost-Vlaanderen 303
Veronique De Tier
Dialectsporen in Oost-Vlaamse familienamen

West-Vlaanderen 329
Reinhild Vandekerckhove
West-Vlaamse klanken in West-Vlaamse namen

Frans-Vlaanderen 349
Hugo Ryckeboer
Nederlandse familienamen in Noord-Frankrijk

Ann Marynissen 365
Wegwijzer Nederlandse Naamkunde

Ton van de Wijngaard 379
Wegwijzer Nederlandse Dialectologie
Al. Publicaties landelijk 380
A2. Publicaties per regio 385
B1. Landelijke instituten en instellingen 407
B2. Instituten en instellingen per regio 410
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 29 oktober 2019