Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00314]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00314
 
Titel : Brabants Heem jaargang 21
Auteur(s) :
Verschijningsjaar : 1969
Beschrijving : Tweemaandelijks tijdschrift voor Brabantse heem- en oudheidkunde.
 
Trefwoorden : Historie; Regio; Verenigingen
Uitgave : Bundel
Taal : Nederlands
Onderwerp : Heemkunde
Uitgever : Stichting Brabants Heem
Aantal pagina's : 152
Afmetingen : L=22cm, B=15cm
Druk :
ISBN :
Boekcode :
Index : Inhoud
J.A. Hendrikx-L. v. Minderhout, Dungense boerenhuizen 3
W. Heesters, Mesolithische variaties 15
W.H.Th. Knippenberg, Het witte paard te Veldhoven 21
C. Weijters, Was de 'Brabantse' Pieter Vreede doopsgezind 25
W.H.Th. Knippenberg, Pijpaarden beeldjes V 26
Vondstmeldingen 26
Boekbespreking
    F.W. Smulders, A. Notebaert, Oorkonden van de Abdij ter Kameren betreffende
                 haar uithof te Giersbergen. Fontes Minores Medii Aevi. XVI 27
Kapittelstokjes
    F.W. Smulders, Oorfluwijn
    F.W. Smulders, De Oris Osculo 29
Kroniek 30

L. van Tongerloo, De oudste orgels van Lith en Lithoijen II 34
A.P. de Bont, Enige vergissingen rechtgezet 47
G. Beex, Archeologisch overzicht van de gemeente Nuenen 51
Boekbesprekingen
    G. Beex, M. Bauwens-Lesenne, Bibliografisch Repertorium van de
                 oudheidkundige vondsten in Limburg,
                 Yves Fremault, Nederzettingssporen uit de Ijzertijd in het Antwerpse.
                 Verzameling A. Goossens 54
Kroniek 55

G. Beex, Neolithische nederzettingssporen te Geldrop 58
P. Dagobert Gooren ss.cc., Onze Lieve Vrouw van Rust 60
Rector Sicking, P. Polman O.F.M. Katholiek Nederland in de achttiende eeuw 63
Mr. W. de Vries, Was de 'Brabantse' Pieter Vreede Nederduits-Gereformeerd(Hervormd)? 66
Drs. W.H.Th. Knippenberg, Tinnegieters uit Noord-Brabant 67
P.J.M. Wuisman, Muntvondst te Moergestel 74
Vondstmeldingen 75
Boekbesprekingen
    A.D. Kakebeeke, G. Bannenberg, G.A. Frenken en H. Hens, De oude dekenaten
                 Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek in de 15e- en 16e eeuwse registers van
                 het aartsdiakenaat Kempenland. I 77
Kroniek
    Heemkundige studiedagen,
    Uit de Kringen 78

p. Gerlach O.F.M. Cap., De ridders van het Gulden Vlies te 's-Hertogenbosch in 1481 82
F.S., Attestatie uit Oisterwijk 85
A.P. de Bont, Twee Oostbrabantse vergelijkende zegswijzen nader toegelicht 86
W.H.Th. Knippenberg, Tinnegieters uit Noord-Brabant II 88
p. L.G. van Dijck O.S.A., Drie onbekende abdissen van Binderen 95
C. Weijters, Een schoolmeesters-aanstelling te Tilburg uit 1592 96
C. Weijters, Was de 'Brabantse' Pieter Vreede doops-gezind? 98
W.H.Th. Knippenberg, Het Witte Paard II 100
W.H.Th. Knippenberg, De Udense beeldhouwer Petrus Verhoeven VIII 101
Boekbespreking
      H. Mandos,J. Philippen, De oude Vlaamse bedevaartvaantjes 102
Kroniek 102

L.G. van Dijk O.S.A.,Een bastaard als heer van Cranendonk? 106
T. Klaversma, Een kort wederwoord 111
p. Gerlach O.F.M. Cap., Tijd en milieu waarin Jeroen Bosch leefde 114
G. Beex, Merovingische vondsten te Riethoven 121
p. Dag. Gooren SS.CC., Sint-Cornelius-Kralen 122
Boekbespreking p. W.H., W. Iven, Bloemen en Planten, in bos en veld, langs
weg en waterkant 123
Kapittelstokjes
    J.H. van Mosselveld, Tinnegieters I
    W. Knippenberg, Tinnegieters II
    J.H. van Mosselveld, Het Gulden Vlies
    p. Gerlach O.F.M. Cap. 123
Kroniek
    XXIe Werkkamp te Sint-Oedenrode
    Centrum voor studie van Landen Volk in de Kempen
    Uit de Kringen 125
W.H.Th. Knippenberg, Noordbrabantse bedevaartvaantjes I 129
W. van Leeuwen, Een interessant huis te Tongelre (Eindhoven) 133
W.H.Th. Knippenberg, Tinnegieters uit Noord-Brabant III 135
P. van der Burgt, Kleine wetenswaardigheden over de grote Sint-Christoffel 139
W.H.Th. Knippenberg, De Udense beeldhouwer Petrus Verhoeven IX 147
Boekbespreking
    A.D. Kakebeeke, Vereniging voor terpenonderzoek 148
Kapittelstokjes
    A. van Breugel, Konservering antiek hout en ijzer
    M., Hoe reinigt men tin?
    drs. H.J.M. Thiadens, De toponiemen 'Peerdenberg' en 'Angstmeren' (Hengstmeeren) 148
Kroniek
    Kaderdag
    Uit de Kringen 149
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 januari 2023