Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00313]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00313
 
Titel : Brabants Heem jaargang 20
Auteur(s) :
Verschijningsjaar : 1968
Beschrijving : Tweemaandelijks tijdschrift voor Brabantse heem- en oudheidkunde.
 
Trefwoorden : Historie; Regio; Verenigingen
Uitgave : Bundel
Taal : Nederlands
Onderwerp : Heemkunde
Uitgever : Stichting Brabants Heem
Aantal pagina's : 168
Afmetingen : L=22cm, B=15cm
Druk :
ISBN :
Boekcode :
Index : Inhoud
p. Gerlach O.F.M. Cap., De temptatie van St. Antonius in het museum van
Schone Kunsten te Antwerpen 3
J.E. Bogaers, Het spoor bijster of op dood spoor? 13
dr. C.S.M. Rademaker ss.cc., Adriaan Brock, een vergeten geschiedschrijver 15
drs. H.J.M. Thiadens, De benedenloop van de Mark in het jonge zeekleigebied
van West-Brabant 18
drs. H.J.M. Thiadens, Enige opmerkingen over het mogelijke ontstaan van de
naam Hilvarenbeek 19
drs. H.J.M. Thiadens, De Mark zuidelijk van Breda 20
Kapittelstokjes
    J.W., Meester Heuvel had toch gelijk
    dr. H.A.M. Ruhe, Bidprentje of formulier?
    F. Gieles, Dun- en dikwandig
    F.W. Smulders, Corrigenda sunt corrigenda incorrecta! 21
Kroniek 22

H. Mandos, In Memoriam Mgr. A.M. Frenken 26
W.H.Th. Knippenberg, Voorschriften voor het 'Koningszeer' 28
A.D. Kakebeeke, Sporen van Romeinse landmeting te Waalre 29
W.H.Th. Knippenberg, Dodenlantaarns III 37
A.M. Wouters, Een vuurstenen pijlpunt met bitumineuze schachtingssporen uit de Peel 38
F.W. Smulders, Hildewarenbeek 40
K.A. Leenders, Mark of Aa? 41
J.H.C. Biemans, Een Wüstungsverschijnsel te Borkel en het dialect 42
C.J. Weijters, De mislukte naasting van de oude parochiale kerk van Tilburg 1798-1802, II 44
Kroniek
    Heemkundige Studiedagen
    Uit de Kringen 46

H. Mandos, Vader Voddiaan en zijn Eerselse Voddeguld 50
J. Ernalsteen, Ecce iterum Crispinus? 60
J.A. Huisman, Romeinse landmeting in de Kempen 61
W. Iven, Quadrangulatie bij Waalre 67
Kapittelstokjes
    A.D. Kakebeeke, De Meanders van de Dommel
    G. Beex, Prehistorische lijmsoort
    M., Frenken's eerste publicatie 72
J. Sicking, Jacobus Cuyten 1799-1884 75
p. Dagobert Gooren ss.cc., De afbeelding van de Bredase Lieve Vrouw van 1520 78
C.J. Weyters, De mislukte naasting van de oude parochiale kerk van Tilburg 1798-1802. III 81
H. Donkers, Is het Lieve Vrouwe Broers-Gild van St.-Lambert te Vught rechtens thans opgeheven? 84
G. Beex, De plaatsnaam Vierlingsbeek 88
Boekbesprekingen
    H. Mandos, W. v. Rooy, Sint-Oedenrode. Het dorp van Mgr. Bekkers
    A.D. Kakebeeke, R. v. Passen-K. Roelandts, Toponymie van Wilrijk
    A.D.K., Nieuwe Drentse Volksalmanak 1966
    J. van Dort, F. A. Hollematt, Nederlands Vorstenhuis en de Grote Kerk te Breda
    J. van Dort, J.M.F. IJsseling, Het Begijnhof te Breda 89
Kapittelstokjes
    J.L.J. v.d. Zalm, Thyms Jaarboekje en Sacerdos
    G.Th. Verhagen, Kermisberg-Kouwenberg te Hulsel 91
Kroniek
    mei-juni, juli-augustus, XXe Heemkundig Werkkamp te Zundert
    Centrum voor studie van Land en Volk van de Kempen
    Uit de Kringen 92

p. W. Heesters en A.M. Wouters, Een vroeg-mesolitische kuituur te Nijnsel 98
G.A. van Kemenade, Laat—palaeolitische en mesolithische vondsten te Westelbeers 108
G. Beex, Archeologisch overzicht der gemeente Veldhoven 110
G. Beex, K.J. van Schie en dr. P. Janssens, Urnvondsten te Knegsel en Middelrode 123
p. W. Heesters, Een put met problemen 127
A.N. van der Lee, Contactdag amateurarcheologen: het begin van een traditie 135
Vondstmeldingen 138
Boekbesprekingen
    A.D. Kakebeeke, J.C. v.d. Toorn, Toelichting bij de geologische kaart Venlo West 139
Kapittelstokjes
    J. Sicking, Lieve Vrouwe Broers Gilden van Vught en Gemert
    J. Sicking, Sacerdos Frenken
    J. Sicking, Correctie
    H.J.M. Thiadens Hoe ontstond de driehoekige plaatse in de Kempen 140
Kroniek
    Kongres
    Uit de Kringen 142
 
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 januari 2023