Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00310]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00310
 
Titel : Brabants Heem jaargang 19
Auteur(s) :
Verschijningsjaar : 1967
Beschrijving : Tweemaandelijks tijdschrift voor Brabantse heem- en oudheidkunde.
 
Trefwoorden : Historie; Regio; Verenigingen
Uitgave : Bundel
Taal : Nederlands
Onderwerp : Heemkunde
Uitgever : Stichting Brabants Heem
Aantal pagina's : 268
Afmetingen : L=22cm, B=15cm
Druk :
ISBN :
Boekcode :
Index : Inhoud
Rector Sicking, Monseigneur G.P.J. Bannenberg † 2
A.D. Kakebeeke, Reconstructie van de agrarisch-ambachtelijke situatie onzer dorpen
uit de kadastrale bescheiden van omstreeks 1830 als project voor een heemkundekring 5
J.R.W. Sinninghe, Een ros Beyaard te Eindhoven I 18
L.G. van Dijck osa, Een ros Beyaard te Eindhoven II 18
W. v. Ham, Het wapen van Oirschot 19
F. v. Ettro, Antwoord I 20
J.A.J. Becx, Antwoord II 21
H. Hezemans, Valkeniers uit Valkenswaard 22
Boekbesprekingen
    A.D. Kakebeeke, Dr. A.J. Wichers, de oude plattelandsbeschaving,
een sociologische bewustwording van de 'overherigheid' 26
Kapittelstokjes
    L.G. van Dijck osa, Pater Houben in ere hersteld 28
Kroniek
    XXe Reeks Heemkundige Studiedagen te Boxtel
    Nieuwe Heemkunde-kring te Best
    Uit de Kringen 28

p. Gerlach O.F.M. Cap., Is Jeroen Bosch een ketter? ... Een volgeling van
Jacob van Almaengien? 34
Dr. F.A. Brekelmans, Een Ros Beyaard te Eindhoven III 39
T. Klaversma, Een Ros Beyaard te Eindhoven IV 39
F. v. E., Afbeeldingen bij de bladzijden 109 en 110, Jaargang 1966 'Sweerts' 40
W. v. Ham, Brabantse dorpswapens en Brabantse geschiedenis 41
F. v. Ettro, De Vier-Leeuwen-Wapens van Brabant en Limburg 42
C. Robben, Bijdrage tot de geschiedenis der watervoorziening van Tilburg 45
Vondstmeldingen
    W.H.Th. Knippenberg, I Oss, II Diessen
    G. v. Kemenade, III Netersel
    G. Beex, IV Reusel, V Sint-Oedenrode 49
Wetenswaardigheden
    J. Heeren, Een Udense schaapherder - beeldhouwer
    Rector Sicking, Rond de vestiging der Redemptoristen in den Bosch 52
Kroniek
    Tentoonstelling te Geldrop door de Kring Heeze-Leende
    Heemkundekring Den Dungen
    Uit de Kringen 53

p. Gerlach O.F.M. Cap., De Tuin der Lusten van Jeroen Bosch 58
F.W. Smulders, De Dieze in Den Bosch 60
F.W. Smulders, Nog een fout van Hardenberg 60
F.W. Smulders, Anti-Generaliteit 61
J.C.G. Mangus, Een Ros Beyaard te Eindhoven V 62
G. Beex, Kasteelfundering e.a. archeologische objecten bij Groot Linden 63
A.M. Frenken, Uit de rekeningen van de rentmeester der geestelijke goederen in
het Kwartier van Peelland II 68
Drs. H.J.M. Thiadens, Het ontstaan van rijten in het gebied der Acht Zaligheden 72
Jacques R.W. Sinninghe, Een dobbelschool te Heusden 74
F.W. Smulders, Attestaties uit Oosterwijk 1,2 75
Boekbesprekingen
    K., Dijck, L.G. v.o.s.a, Genealogie van Dijck
    H.A.M. Ruhe, Jan Jans, Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland 76
Kapittelstokjes
    H. Mandos, De brief van de geheimzinnige archeoloog een studentengrap 77
Kroniek
    Uit de Kringen 78

A.M. Frenken, In Memoriam Jacques Heeren 82
A. Wouters, Hoe oud? V De typologie of stijlcritische methode 84
W.H.Th. Knippenberg, Gestempeld Romeins aardewerk uit Halder, gem. Sint-
Michielsgestel 90
Jac. Heeren †, Een weefschool in Helmond 95
Drs. H.J.M. Thiadens, De namen Hemel, Hel en Vagevuur op de topografische
kaart 97
F.W. Smulders, Attestaties uit Oosterwijk (3-4-5-6-7) 98
Boekbesprekingen
    K., K.Slootmans, Bergen op Zoom, een stad als een huis
    W.K., Jos Philippen, De Lierse Bedevaartvaantjes van Sint Gummarus 99
Vondstmeldingen
    G. Beex, Hilvarenbeek
    G. Beex, Asten 100
Inst. voor Prehistorie Leiden, Belangwekkende vondsten bij opgravingen te Haps 102
Adressen der Kringen 104

Thijs Dorenbosch, Het heem van Hein Mandos 106
Aug. van Breugel, De verscheidenheid van de brabantse muts in het begin van de
20 eeuw 110
Dr. J. Weyns, Overeenkomsten tussen Kempen en Gelderse Achterhoek 124
Prof. Dr. A. Weijnen, De o van ik brocht en ik docht 129
Dr. H.A.M. Ruhe, Over allen die in het kistje liggen 130
p. Dag. Gooren ss.cc., Sint Genoveva 139
P. Kwinten, Halfmertse mert 142
A. Frenken pr., De stichting van de Lieve-Vrouwe-kapel te Eersel 146
drs. W.H.Th. Knippenberg, De Teuten in de Kempen 149
F. Smulders, Over het schepenprotokol 159
Mr. A.L.G.M. van Agt, De burgemeestersrekeningen als bronnen voor de
geschiedenis van Eindhoven 165
p. Wiro Heesters ss.cc., Mesolithicum te Nijnsel 168
Prof. Dr. J.E. Bogaers, Van den Bosschen jonkheer 179
G. Beex, Archeologisch overzicht der gemeente Eindhoven 184
A.D. Kakebeeke, Enige opmerkingen over bewoning en percelering te Duizel
(gem. Eersel) 191
K. Vermeeren, Enkele gegevens betreffende Constant Daniel van Renesse 204
R. Peeters, Een altaarontwerp voor Boxtel 211
Prof. Dr. L.C. Michels, Meester Jacob en de vier Maarten's 214
Rector Sicking, Philips en Eindhoven 221
Prof. Dr. K.C. Peeters, Trouwen in de brabantse grensstreek 225
Bibliografie H. Mandos 235
Kroniek 236
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 januari 2023