Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00309]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00309
 
Titel : Brabants Heem jaargang 18
Auteur(s) :
Verschijningsjaar : 1966
Beschrijving : Tweemaandelijks tijdschrift voor Brabantse heem- en oudheidkunde.
 
Trefwoorden : Historie; Regio; Verenigingen
Uitgave : Bundel
Taal : Nederlands
Onderwerp : Heemkunde
Uitgever : Stichting Brabants Heem
Aantal pagina's : 144
Afmetingen : L=22cm, B=15cm
Druk :
ISBN :
Boekcode :
Index : Inhoud
A.M. Wouters, Hoe oud? 3
J.J.M. Heeren, Heemkunde en onderwijs 5
W.H.Th. Knippenberg, De ijzeren kronen bij St. Maurus te Hakendover 8
F.W. Smulders, Het Voogdschot 11
F.W. Smulders, Moergestelse windmolen 1280 12
W.H.Th. Knippenberg, Waterputten uit de Romeinse tijd II 12
M.A. v.d. Wijst, Voorwaarden bij de verpachting van een boerenhoeve te Stiphout in 1567 15
W.H.Th. Knippenberg, Gouden munten uit de Spaanse Zilvervloot 17
Wetenswaardigheden
    p. Dag. Gooren ss.cc., Sint Machutus 20
Boekbesprekingen
    K., Archeologie in Limburg. Lijst van Geschriften
    J.M. Renders, J. B. v. Loon, Water en waternamen in Noord-Brabant's Zuidwesthoek 21
Kroniek
    Heem kundige Studiedagen
    Uit de Kringen 21

Dr. D.P. Blok, Ontwikkeling en toekomst van het toponymisch onderzoek in Nederland 26
J. Sicking, Wat is een hinnenpriester? 42
W.H.Th. Knippenberg, Mussengilden 43
G.H. Fonteyn, De Tempel en de Tempelstraat 44
Vondstmeldingen
Boekbesprekingen
    G. Beex, M. Bauwens-Lesenne, Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen 45
Kroniek
    Uit de Kringen 46

F.W. Smulders, Brabant en Echternach 50
Aug. v. Breugel, Een zeer curieus doodsprentje uit Rooi 52
A.M. Wouters, Hoe oud? 55
A.J.L. v. Bokhoven, Een verzoening 60
W. Knippenberg, De beeldhouwer Petrus Verhoeven VII 62
F.W. Smulders, 't Bedaf te Uden 65
Een vraag om 'vrome' toponiemen 67
G. Beex, Vondstmeldingen (Mierlo, Oirschot) 67
W. Knippenberg, Spreeuwpotten 68
Boekbesprekingen
    M., Jaarboek der Koninkl. Belg. Commissie XIV (1961), XV (1962)
    M., J.J.M. Sicking, De Godsdienstige Vorming in het Verleden
    M., Fr. Werners, Twintigjaar kapelaan 1904-1924 69
Kroniek
    Opgravingen te Luyk 1964-1966
    De grafheuvels op de Rechte Heide
    Uit de Kringen 70

J.A.J. Becx, Een Oirschots heerlijkheids wapen en de Meierijse historie 74
B.H.A. Fokkelman, Het Sint-Jobsgilde 84
F.W. Smulders, Megen en Ravenstein 86
W.H.Th. Knippenberg, Mussengilden II 87
W.H.Th. Knippenberg, Spreeuwpotten II 88
Wetenswaardigheden
    F. Gieles, Bergen op Zoomse aardewerkscherven uit de 13e en 14e eeuw
    J. Sicking, Ook een ander geluid 89
Boekbesprekingen
    L.P. Kemmeren, J. Scheerder o.s.c., Henricus Martinus Franciscus Hollman,
twee en vijftigste magister generaal der Orde van het H. Kruis 91
Kapittelstokjes
    p. Dag. Gooren ss.cc., Kasteel van Mierlo (N.B.) of van Meerlo (Lb.)?
    D.P. Blok, Rectificatie
    K., Baan-namen 91
Kroniek
    M.H.J. Pennings, De St.Anthonius-Kapel te Gemert in de Deel hersteld
    XVIIIe Heemkundig Werkkamp te Oirscbot van 3-6 augustus
    Uit de Kringen 93

W.H.Th. Knippenberg, Romeinse muntschatvondst uit Lier 98
p. Gerlach O.F.M. Cap., Megen en Ravenstein 102
F. v. Ettro, Het wapen van Oirschot 103
W.H.Th. Knippenberg, Mussengilden III 108
F. v. Ettro, Het wapen Sweerts 109
G. Beex, Laat-neolithische kultuur in Hilvarenbeek 110
A.M. Frenken, Uit de rekeningen van de rentmeester der geestelijke goederen in
            het kwartier van Peelland 1 114
Wetenswaardigheden
    de Groot, De sage Bertrand van Zoggel, De keukentiend te
Uden
    De wetstrekel 117
Kapittelstokjes
    F.W. Smulders, 't Vondelingenhuis in Den Bosch
    H. M., Wie komt eraan uit?
    F. Sm., Correctie 117
Kroniek
    Uit de Kringen 118

J.K. Bogaers, Opgravingen te Cuijk, 1964-1966 122
F.W. Smulders, Boudewijn van Vucht 137
F.W. Smulders, Oorkondenboek van Tongerlo 137
F.W. Smulders, Laat en te laatsrecht 139
Wetenswaardigheden
    J. Heeren, De beeldhouwer Frans Donkers
    J. Toorians, Spinning, Rent en Tafelen
    W. Knippenberg, Sacramentsgilde 139
Boekbesprekingen
    H. Mandos, Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring
            van Stad en Land van Breda 'De Oranjeboom' Dl. XVIII 1965
    H. Mandos, Archief St. Catharinagilde Eindhoven dl.I 1437-1750
             o.r.v. ir.J.A.M. de Haan 141
Kroniek
    Kaderdag Brabants Heem
    Uit de Kringen 143
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 januari 2023