Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00299]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00299
 
Titel : Brabants Heem jaargang 13
Auteur(s) :
Verschijningsjaar : 1961
Beschrijving : Tweemaandelijks tijdschrift voor Brabantse heem- en oudheidkunde.
 
Trefwoorden : Historie; Regio; Verenigingen
Uitgave : Bundel
Taal : Nederlands
Onderwerp : Heemkunde
Uitgever : Stichting Brabants Heem
Aantal pagina's : 144
Afmetingen : L=22cm, B=15cm
Druk :
ISBN :
Boekcode :
Index : INHOUD
W. Knippenberg, Behoren het Dionysosbeeld en de achthoek te Esch bij elkaar 2
L.C. Michels, De Koninklijke Akademie en haar commissies 4
W. Knippenberg, Bizarre Vormen van Volksdevotie 6
F.W. Smulders, Waarschap van een gewaarde hofstad 14
A. Frenken, Uit de schepenprotokollen van Eindhoven X 14
Wetenswaardigheden
    L. v.d. Grinten-S. Swane, Authentiek-antieke mulders-requisieten 17
Boekbesprekingen 18
    K., S.F. Kuipers, Een bijdrage tot de kennis van de bodem van
            Schouwen-Duiveland en Tholen naar de toestand vóór 1953
    K., I.S. Zonneveld, De Brabantse Biesbos
    K., W. Metz, Das Karolingische Reichsgut
Kapittelstokjes 20
    F.W. Smulders, Stift of prinsbisdom
    M., Kritisch Kleingoed F
    F.W. Smulders, Mensvoort
    p. Dagobert Gooren ss.cc., Heiligdommekes
    Th. A. v.d. Loo, De Geneeskrachtige vlierstruik I
    C. de Koek, id. II
Kroniek 22
    Opgravingen Esch
    Heemkundige Studiedagen
    Uit de Kringen

J. de Vries, Enige aspecten der Volksverhuizing 29
Dr. J. Goossens, Enkele vragen over landbouwtermen 42
p. Dagobert Gooren ss.cc., Volksheiligen in Sint Catharinadal te Oosterhout 43
Vondstmeldingen 44
Red., Oproep tot neolithische vondsten-melding van de Kalmthoutse Heide 44
Boekbesprekingen 45
    M., M. v.d. Wijst, Beknopte geschiedenis van Gemert
    M., A.W.P. Arts, Grepen uit de geschiedenis van het postkantoor te Eindhoven
    H. Mandos, G.D. v.d. Heide, Speurtocht naar onze voorouders
Kroniek 45
    Opgravingen te Esch
    G. Beex, Opgravingen te Hoogeloon
    Uit de Kringen

G. Elzinga, Bij een hertshoornen werktuig uit Helmond 50
Lidia van Duinen, Pollen-analytisch onderzoek van een veenprofiel bij Helmond 54
A.D. Kakebeeke, Onze akkers 57
W. Knippenberg, Bizarre vormen van volksdevotie II 62
A. Frenken, Uit de schepenprotokollen van Eindhoven XI 68
Vondstmelding 70
Wetenswaardigheden 70
    J.A.W. Swane, Veilig hoeksken voor den pastoor
    J.A.W. Swane, Brabants Belforten
Boekbesprekingen 71
    K., A.H. Smith, The place-names of the West Riding of Yorhshire, Part. 2,3.
Kroniek 71

A.D. Kakebeeke, Het gezangboek van Arnoldus van Esch voor de kapel te Eersel 74
J.A. ten Cate, Eerst de archivalia en dan de andere oudheden 76
J. Sicking, Woorden die verdwijnen 78
M.A. v.d. Wijst, De Knolschut in Gemert 79
H. Voogd, Geschiedkundige Bijdragen uit het Land van Heusden en Altena
              De bouwgeschiedenis van de kerk te Giessen 80
W. Knippenberg, Bizarre vormen van volksdevotie III 85
F. Smulders, Bezweringsformule tegen de koorts 90
Kapittelstokjes 91
    p. Dagobert Gooren ss.cc., Van La Horne naar Laarhoven
    p. Dagobert Gooren ss.cc., Het wapen van Nieuw-Ginneken
    W. v. Rooy, De Meierij in 'Budel en Cranendonk'
    Dr. H. Ruhe, Het oude dorpshuis in de Kempen
    J. Sicking, 'Sophiae Domus'
Kroniek 93
    J.E. Bogaers, Opgraving Esch
    XII Ie Heemkundig Werkkamp te Hilvarenbeek
    Foto-tentoonstelling 'De schoonheid van de Meierij' te St. Oedenrode
    Tentoonstelling over 'Oud-Oirschot'
    Uit de Kringen

M., Historisch Boerderij-onderzoek in Noord-Brabant 98
W. Knippenberg, De Esdonker kapel 99
J. Sicking, Jansenistische priesters in ons bisdom 101
G. Beex, Vindplaats van mesolithisch materiaal te Nijnsel (gem. St. Oedenrode) 108
H. Voogd, Geschiedkundige bijdragen uit het Land van Heusden en Altena.
              De bouwgeschiedenis van de kerk te Uitwijk 111
Vondstmeldingen 115
Boekbesprekingen 116
    H. Mandos, P.H. Verhoeven, O. Praem., Maarten van Riethoven, eerste bisschop van leper
    A.D. Kakebeeke, J. Schelling, De hoge bosgronden van Midden-Nederland
    A.D. Kakebeeke, A. Bruyn en Eibert H. Bunte, Tweeduizend eeuwen Nederland.
                          En toen pas kwamen de Romeinen
    H. Mandos, Inventarissen van de Sambeekse niet-rechterlijke oude archieven
Kapittelstokjes 118
    G.A. v. Kemenade, De Bergeykse vindplaats
    Dr. J. Goossenaerts, De hele santepetie
Kroniek 118

H. Mandos, 'Als die kijnder loopen' 122
p. Dagobert Gooren ss. cc., Nieuwjaarzingen te Bavel en Udenhout 127
H. Mandos, Het raadselachtige lied van den os 129
H. Voogd, Geschiedkundige bijdragen uit het Land van Heusden en Altena.
              De kerkheuvel te Waardhuizen 131
p. Dagobert Gooren ss. cc., Vondsten te Nijnsel 134
W. Knippenberg, Bizarre vormen van volksdevotie IV 135
Boekbesprekingen 139
    H. Mandos, Dr. J. Weyns, Bokrijk, Tuin van de Vlaamse Volkskultuur
    A. Kakebeeke, W. Glasbergen - W. Groenman-van Waateringe,
In het voetspoor van A.E. v. Giffen
Kapittelstokjes 140
    F.W. Smulders, Boeschot en Baeschot
    F.W. Smulders, Meerveld­hoven'
    Dielis, De vindplaats Bergeijk
    W. v. Rooy, Klaas Sierksma en het Rooise Gemeenterwapen
Kroniek 142
    Opgravingen te Alphen, N.-Br.
    Kaderdagen te Oistewijk
    Uit de Kringen
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 januari 2023