Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00297]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00297
 
Titel : Brabants Heem jaargang 11
Auteur(s) :
Verschijningsjaar : 1959
Beschrijving : Tweemaandelijks tijdschrift voor Brabantse heem- en oudheidkunde.
 
Trefwoorden : Historie; Regio; Verenigingen
Uitgave : Bundel
Taal : Nederlands
Onderwerp : Heemkunde
Uitgever : Stichting Brabants Heem
Aantal pagina's : 148
Afmetingen : L=22cm, B=15cm
Druk :
ISBN :
Boekcode :
Index : Inhoud
G. Beex, Het Neolithicum in Noord-Brabant 2
Br. Christofoor, Bij een cultuur-profiel van de Franse rendierjagers 17
Jac. Heeren, Sint Severus te Gemert 19
Wetenswaardigheden (Heraldiek in het Brabantse bedrijfsleven) 20
Kapittelstokjes
    H.A.J.M. Spoorenberg, De Westbrabantse Naantjes
    p. Dagobert Gooren ss.cc., Nog enkele patroonheiligen 22
Kroniek (Heemkundige Studiedagen, Uit de Kringen) 22

Br. Christofoor, Bij een foto van pastoor W. Binck 27
Br. Aquilas Wouters, Hoe oud? 32
T. Tonen, Zuurkool 42
Prof. dr. A. Weijnen, Pottenbakkerstaal 45
Dr. Th. Goossens, Een 'oom'-vraag 45
G. Beex, Aanvulling neolithische bijlen in Noord-Brabant I 46
W. Knippenberg, Aanvulling neolithische bijlen in N.-Brabant II 47
Vondstmeldingen 49
Kapittelstokjes
    J. Sicking, Gemertse wevers
    br. Chr. De borstel 51
Kroniek 51

A.N. v.d. Lee, Bouwoffers en daaraan verwante gebruiken in Nederland en
Engeland 54
Dr. A. Meuwese, De oude kerk van Veghel 57
W. Knippenberg, Dodenlantaarns 60
A. Frenken, Uit de schepenprotocollen van Eindhoven VII 64
P.M. Kranendonk, Een volksverhaal over het ontstaan van de Drunense duinen 68
H. Voogd, Geschiedkundige bijdragen uit het Land van Heusden en Altena. De
bouwgeschiedenis van de kerk te Rijswijk 69
Wetenswaardigheden
    p. Dagobert Gooren ss.cc., Sint Gertrudis van Nijvel, ±
17 maart 659?
    Jac. Heeren, Bindersoet weer in Helmond 73
Boekbesprekingen
    H. Mandos, Dr. H.J. Prakke, Drenthe hoog op stoten
    H. Mandos, Berichten van de R.O.B. Jaarg. 8 1957-1958 75
Kroniek 75

H. Mandos, De nieuwe vragenlijsten 78
H. Mandos, Een ziekenlantaarn uit Gemonde 79
H.B.M. Essink, De bestraffing van een zevende zoon 80
M.A. v.d. Wijst, Handel in Handel 80
P.A. v. Beers, De gevolgen van het ontstaan der Drunense duinen voor Loon op
Zand 81
F.W. Smulders, Alfen en Echternach 83
Dr. A. Meuwese, De kom van Veghel in 1791 en de laatste bewoners van Frissel-
stein 84
F.W. Smulders, De Kouter-akker in Esch 88
Vondstmeldingen 88
W. Knippenberg, Oude kapellen in Noord-Brabant IV 89
A. Frenken, Uit de schepenprotocollen van Eindhoven VIII 91
Boekbesprekingen
    G. Beex, Dr. S. J. de Laet, dr W. Glasbergen, De voorgeschiedenis der lage landen
    H. Mandos, Drs. F.J.M. van de Ven, Honderd jaar parochiekerk
M.O.O. Oss
    H. Mandos, Fabula.
    Br. Christofoor, Boor en Spade X 93
Kapittelstokjes
    p. Dagobert Gooren, Sint Gertrudis van Nijvel I
    p. Dagobert Gooren, Sint Gertrudis van Nijvel II
    A.N. v.d. Lee, Het ontstaan van de Drunense duinen
    Jac. J.M. Heeren, De oudste kruiswegstaties in onze Brabantse kerken
    p. Dagobert Gooren, Een bouwoffer te Bavel? 96
Kroniek
    XIe Heemkundig Werkkamp
    Ve Kempisch Geschiedkundig Kongres
    Heemkundige Tentoonstelling 'Heemschild'
    Uit de Kringen 99

Dr. M. Gysseling, De oudste toponymie van de Kempen 102
A.T. Clason, Een bewerkt stuk hertengewei 109
H. Mandos, De verspreiding der Lengtematen van Christus 110
W.H.Th. Knippenberg, Oude kapellen in Noord-Brabant V 115
Vondstmeldingen 122
Kroniek 123

A.D. Kakebeeke, De veldnaam Poort in Brabant, een aanduiding van een aarden
Romeins castellum? 126
p. Dagobert Gooren ss.cc., Onze Lieve Vrouw van Foy en Noord-Brabant 134
Jac. Heeren, Een voetreis door Noord-Brabant in 1863 137
H. Mandos, Nog twee andere H. Lengten 140
A.M. Frenken, Uit de oude schepenprotocollen van Eindhoven. IX 141
E.J.Th.A.M. van Emstede, Verbod van gansrijden op vastenavond 142
E.J.Th.A.M. van Emstede, Somerse Craemmalen beteugeld 143
Boekbesprekingen
    H. Mandos, Dr. M.J. de Jong, De duivel op de lijkwagen
    H. Mandos, E.J.Th.A.M. van Emstede, Zo was Bakel... en Bakellacht! 145
Kroniek 146
 
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 17 september 2022