Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00292]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00292
 
Titel : Brabants Heem jaargang 8
Auteur(s) :
Verschijningsjaar : 1956
Beschrijving : Tweemaandelijks tijdschrift voor Brabantse heem- en oudheidkunde.
 
Trefwoorden : Historie; Regio; Verenigingen
Uitgave : Bundel
Taal : Nederlands
Onderwerp : Heemkunde
Uitgever : Stichting Brabants Heem
Aantal pagina's : 156
Afmetingen : L=22cm, B=15cm
Druk :
ISBN :
Boekcode :
Index : Inhoud
Dr. H. v.d. Eerenbeemt, De benoeming en de taak van F. van Lanschot te 's Her-
togenbosch als agent der Nederlandsche Handel-Maatschappij 2
Dr. W.J. de Boone, Cuyckiana 11
Bern. van Dam, Het dorsen, de zorg voor de stook en andere bezigheden 13
Wetenswaardigheden
    Dr. H. Knippenberg, Rijen
    Dr. H. Knippenberg, De Rips
    H. Mandos, Pater Bernard en de Carnavalsvierders te Tilburg 18
Vondstmeldingen 20
Boekbesprekingen
    H. Mandos, Cam. Wampach, Urkunden und Quellenbuch zur
    Geschichte der altluxemburgischen Territorien bis zur burgundischen Zeit X 1
en 2
    H. Mandos, Dr. J. Naarding, Uit Eelde's oudste eeuwen 21
Kapittelstokjes
    K. Dekker, Middelbeers I
    v. D., Middelbeers II
    Mr. J. Conradi, De Brabantse brouwerij-put
    H. Cox, Van pleintjes en plantsoentjes III 22
Kroniek 23

br. Aquilas Wouters - W. Glasbergen, Sporen van de Hunebeddencultuur in
Brabant en Limburg 26
H. Hezemans, De Posthoorn bij Rucphen, kruispunt van belangrijke oude wegen I 33
Wetenswaardigheden
    Dr. H.H. Knippenberg, Voermanstaal in Noord-Brabant
    Dr. H.H. Knippenberg, Waarom heetten die van Leende 'Blazen'? 42
Vondstmeldingen 43
Boekbesprekingen
    F.A. Brekelmans, A. Hallema, Geschiedenis van de gemeente Dinteloord en
    Prinsenland in de Zeventiende eeuw 44
Kapittelstokjes
    G. B., De Rijt
    G. B., 1300 Dorsslagen voor l cent
    Mr. J. Conradi, De Horpin van Boselie 47
Kroniek 47

Jac. J.M. Heeren Het weversoproer te Helmond 50
H. Hezemans, De Posthoorn bij Rucphen II. Van Noord naar Zuid 54
Wetenswaardigheden
    J. v. Hekelen, De Werkkampen van Brabants Heem
    M.P. Boselie, Gesproken nieuws
    Dr. H.H. Knippenberg, De Witvrouwkes te Erp 67
Boekbesprekingen
    H. Cox, M.C. Blöte-Obbes, Boom en struik in bos en veld 69
Kapittelstokjes
    B. v. Dam, Aan Mr. J. Conradi I
    Bern. v. Dam, Voermanstaal in Noord-Brabant
    M.P. Boselie, Aan Mr. J. Conradi II
    M.P. Boselie, Simon Louwers' krachtproef 70
Kroniek 71

B.H.D. Hermesdorf Juridische achtergronden van het Brabantse gezinsleven
na 1500 in de Zuidwesthoek 73

W. Knippenberg, Het spijkeroffer in de Magdalena-kapel op Esdonk bij Gemert
en enige hiermee verwante gevallen 106
J. Sicking, De Contra-Reformatie en de Maria-devotie 116
Br. Albertinus, Nispcn. een oud historisch centrum 118
Wetenswaardigheden
    Dr. H. Knippenberg, De plaatsnaam: Ravenstein 124
Vondstmeldingen 125
Kroniek
    Excursie naar Denemarken, 12—19 Augustus
    Heemkundig Werkkamp te St. Oedenrodc
    Uit de Kringen
    Nederlands-Belgische samenwerking voor een Geschiedenis van de Kempen 126

Br. Christofoor Paleo-, Meso-, en Neolitische vondsten in West Brabant 134
F.W. Smulders, Nieuwe erven en Aartgebruik 147
Wetenswaardigheden
    Bern. van Dam, Waarom heten die van Eerde 'Ooivers'? 150
Boekbesprekingen
    G. B., Stolberg-Wernigerode, Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika
    H. Mandos, A. Pompen O.F.M., Sint Victor van Xanten en zijn betekenis voor de
    geschiedenis van Nederland
    M., Dr. J. Goossenaerts, De taal van en om het landbouwbedrijf in het N.W. van de Kempen
    M., H. Werners, Um 't Hemelriek 152
Kapittelstokjes
    F.W. Smulders, Te Laatsrecht ,Opmerkingen bij Kerremans
    F. Sm., Emancipatie volgens Bosch recht 153
Kroniek
    Kaderdagen Brabants Heem
    Uit de Kringen 154
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 17 september 2022