Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00287]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00287
 
Titel : Brabants Heem jaargang 4
Auteur(s) :
Verschijningsjaar : 1952
Beschrijving : Tweemaandelijks tijdschrift voor Brabantse heem- en oudheidkunde.
 
Trefwoorden : Historie; Regio; Verenigingen
Uitgave : Bundel
Taal : Nederlands
Onderwerp : Heemkunde
Uitgever : Stichting Brabants Heem
Aantal pagina's :
Afmetingen : L=23cm, B=15cm
Druk :
ISBN :
Boekcode :
Index :
H. Mandos, In memoriam Frans Bloemen 2
A.D. Kakebeeke, Het Nederlands gedeelte van de Peutingerkaart 3
W. v. Bergeijk, Enige suggesties voor de naam 'Halve Mijl' 13
G. Beex, De Grafheuvels en de weg langs het Huismeer te Knegsel 14
p. W. Th. Riswick, O.E.S.A., Een statie der Augustijnen te Oirschot 18

Wetenswaardigheden 19
H. Mandos, Wat betekent de naam Kersemakers
J. Heeren, Geschiedschrijver van Eindhoven
A. v. Lieshout, Herleving van een oud gebruik

Boekbesprekingen 20
H. Mandos, H. Homeyer, Attila
F. Smulders, C. Wampach, Urkunden- und Quellenbuch zur Gesch.
der altluxemb. Territorien...
A.D. Kakebeeke, Glyn E. Daniel, A hundred years of archeology

Kapittelstokjes 22
ir. A. Juten, Verloren-Cost — Kost-Verloren
J. Heeren, Wapens van Helmond op Trompenburgh

Kroniek 22

Bibliographie 24

J.K.W. Sinnighe, De Pint 26
F. Smulders, Esch en Echternach (II) en St. Michiels-Gestel 29
F. Smulders, Ten Alvensoen 31
H. Ruhe, De Vroeggothische Kerkbouw in Noord-Brabant 32
F.C. Bursch, De depotvondst van Overloon en de bronstijd in Noord-Brabant 35

Wetenswaardigheden 40
dr. H. Knippenberg, Marienkroon, Binderen,Hoydonk, Couwater
ir. J., Sociale zorg in vroeger tijd te Breda
dr. H. Knippenberg, De ezelrit naar St. Job
A. v.d. Braak, Scheutelkesvisite in Esch

Boekbesprekingen 42
ir. J., Land van mijn hart....voor mgr. prof.dr. Th. Goossens....
M., dr. A. Verbeek, Dorp in de Meierij
H. Mandos, E. van Hemeldonck, Regenboog der Kempen II, III
H. Mandos, J. de Brouwer, Toponymie van Hofstade
H. Mandos, M. Bovijn, Toponymie van Sint-Gilles-bij-Dendermonde
G. Beex, dr. F.C. Bursch, De Westerse mens ontdekt zijn wereld
M., R. Hylkema, Nederlandse Klederdrachten
H. Mandos, Het Zeeuwse Volksraadsel

Kapittelstokjes 46
F.C. Bursch, De mannen van de bijl
F. S., De Keurvorst van de Palts Karel Theodoor
F. Aarts, Het Beverwijkse Bos te Eersel

Kroniek 47

Bibliographie 48

H. Mandos, In Memoriam Trees Dorenbosch—Meyer 50
T. Dorenbosch-Meijer, Brabantse merklappen en letterdoeken 51
Dr. W. Lampen O.F.M., Sint Willibrord in Brabant 53
G. Beex, Onverwachte vondst te Vessem 57
F.W. Smulders, Enige verborgen Laer-namen 59
A. v. d. Braak, Romeinse vondsten te Esch 60
C. Kramer, Piet van Ghert (1782—1852) 66
F.W. Smulders, Erlikem bij Erp 68

Bibliographie 68

Mgr. Prof. Dr. Th. Goossens, Pastoor W. Binck 71
F. Smulders, Het Cijnsboek van Echternach in Diessen 72
F.A. Brekelmans, De benaming 'Verloren Kost' te Prinsenhage 75
H.J.M. Ebeling, Nog eens: 'Verloren Cost' 76

Boekbesprekingen 77
H. Mandos, H. Baillien, De geschiedenis van Lauw
K., Fr. Gorissen, Land am Niederrhein
K., O. de Smedt, De Engelse Natie te Antwerpen
K., Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen, dl. X
M., E.P. Dominicus de Jong O.C.R., De oorspronkelijke
eremietenregel van de Achelse Kluis
H. Mandos, C. Wampach, Urkunden- und Quellenbuch zur Gesch. der altluxemb. Territorien...
H. Mandos, Kees Spierings, Overzicht van het Openluchtspel in Noord-Brabant
M., Neder1. Kloosterzegels vóór 1600

Kapittelstokjes 80
M., Een brabantse nederzetting in Drente!
M., Waar celebreerde Pastoor v. d. Veken O.E.S.A.
F. Smulders, Kersemakers = Kaarsenmakers

Kroniek 81
Bibliographie 84

H. Mandos, Volkskunde-onderzoek als heemkundig werk 86
J. Benders, Over het verzamelen van plaatsnamen 91
G. Beex, Praehistorie en Veldverkenning 95
A. Kakebeeke, Het gebruik van kaarten bij heemkundige onderzoekingen 103

Kapittelstokjes
W. v.d. Broek, Hendrik van Ranst: Vader en zoon
M., Trou moet blycken!
Th. v. d. Ven, Ampère en Volta wijken voor Lange Mees en Papenvoort! 107

Bibliographie 108

Dr. J. Naarding, Brabant en Drente 110
Dr. Willibrord Lampen O.F.M., Sint Willibrord en Brabant II 112
H. Goossens O.F.M., Een oud middel tegen kanker 116
W. v.d. Broek, Het geslacht van Ranst en Boxtel 118
H. Rune, De Kerkbouw in Noord-Brabant gedurende de latere Middeleeuwen 121

Boekbesprekingen 126
A. Kakebeeke, Boor en Spade, dl V
E. Cools, H. Holbert Turney-High, Primitive War
A. K., K. Jacob-Fr. Weden, Quellenkunde der deutschen Gesch. im Mittelalter... III
A. K., P. Kirn, Einführung in die Geschichtwissenschaft

Kapittelstokjes 128
F. Smulders, De Heren van Bokstel
H. Mandos, Het hand-merk van de ongeletterden
H. Mandos, Van Schorten

Kroniek 129
Bibliographie 132
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 september 2022