Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00286]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00286
 
Titel : Brabants Heem jaargang 3
Auteur(s) :
Verschijningsjaar : 1951
Beschrijving : Tweemaandelijks tijdschrift voor Brabantse heem- en oudheidkunde.
 
Trefwoorden : Historie; Regio; Verenigingen
Uitgave : Brochure
Taal : Nederlands
Onderwerp : Heemkunde
Uitgever : Stichting Brabants Heem
Aantal pagina's :
Afmetingen : L=23cm, B=15cm
Druk :
ISBN :
Boekcode :
Index :
A.D. Kakebeeke, Babylonische begripsverwarring 2
F. Smulders, Bodichem bij Boxtel 3
C. Kramer, De Sint Salvatorkapel te Baarle-Nassau 4
Wetenswaardigheden
    (dr. H.H. Knippenberg, Sittert als plaatsnaam) 20
Boekbesprekingen
    (H. Mandos: drs. H. Baeijens, Het Burgerhuis van de 17de en
de 18de eeuw in Brabant
    H. Mandos: D.J. van der Ven, Het Carnavals-boek van Nederland) 21
Kapittelstokjes
    G. Gijsberts, Schooikrans te Geldrop
    A. v. Lieshout, Schuttelkes-visite) 22
Kroniek 23
Bibliografie 24

H. Mandos, Het oude zakboekje van de Teuten Claes 26
Mr. J. P. W. A. Smit, Brabantsche lees- en schrijfbordjes 31
H.J.M. Ebeling, Een onbekend 'loodje'33
J.A.Th. Dielis, Bidprentjes II 35
Br. Christofoor, Wegenblad—Geneesblad 36
F.W. Smulders, Belveren en Balsvoort: een onuitroeibaar misverstand 37
A.J. v. Esch, Dood en Stro 39
Wetenswaardigheden
    G.F. Couwenbergh, Het Vorstersampt in Baardwijk omstreeks 1759
    ir. J., Een spoedbestelling in 1705 40
Boekbesprekingen
    A.D. Kakebeeke, Faegri & Iversen, Textbook of pollen analysis
    id., Schwarzbach, Das Klima der Vorzeit
    H. Mandos, Krahe, Ortsnamen als Geschichtsquelle
    G. Beex, Leroi-Gourhan, Les Fouilles préhistoriques
    H. Mandos, Winkelman, Heusden geteisterd en bevrijd
    H. Huhe, Schaab, De voeding en de voedingstoestand van.... Uden in 1948—1949
    J. Heeren, Koenders O.C.S.O., Broeder Hilarion 42
Kapittelstokjes
    H. A., De 'rotmeesters' van Lierop
    M., Scheutelkesfeest en Schotelkesvisite
    A.D. Kakebeeke, De bevolking van Oerle omstreeks 1400
    id., De Zoey 45
Kroniek 46
Bibliographie 48

N.P. Sprenger de Rover, Rumelacha, Datmunda en Tadia (698—699) 50
B. Hermesdorf, Scuetelen 67
Boekbesprekingen
    A.D. Kakebeeke, M. Brion, De César a Charlemagne
    id., Dialogus de Scaccario ed. by Ch. Johnson
    H. Mandos, dr. Fr. Verhagen, Eindhoven industriestad
    id., Gedenkboek Gouden Feest H. Hartparochie Boxtel
    id., S. Feist, Germanen und Kelten in der antieken Uber1ieferung) 68
Kapittelstokjes
    K. V., Opdat wij niet vergeten! Ook bij Dürer
    A. v. Lieshout, Van het loden blokje) 70
Kroniek 71
Bibliogrraphie 72

Dr. F. C. Bursch, Het Raadsel van de bijl 74
F. W. Smulders, Echternach en St. Michiels Gestel 82
P. Kwinten, Hoe verklaart men te Eersel veld- en akkernamen? 84
A. Kuysten, Weebosch—Wijbosch 86
Wetenswaardigheden
      (A. Frenken, De Nieuwe Wiel te St. Michiels
Geste1 ir. J., Melanen) 87
Boekbesprekingen
      G. Beex, R. Macalister, The Archaeology of Ire1and
      H. Mandos, p. Dom. de Jong, Het Kerkdorp Borkel en
Schaft
      ir. Juten, M. Tuinstra, Bijdr. tot de kennis van holocene
                    landschapsontwikkeling in het N.W. van N. Brabant
      G. Beex, Fr. Behn, Kultur der Urzeit
      F. Bursch, H. Weinert, Der geistige Aufstieg der Menschheit 88
Kapittelstokjes
      M., Het ongedifferentieerde Oerwoud I, II, III
      C. de M., Limburgia docet!
      J. Baeten, MaecenasClaes) .. .. 92
Kroniek 93
Bibliographie 96

G. Beex, De 'Lex Salica' in de Acht Zaligheden 93
H. Euhe, De oudste kerken in Noord-Brabant 103
Ir. W. H. Kam, Over: 'Het Raadsel van de Bijl' 108
Boekbesprekingen
      H. Mandos, M. A. Holmberg, Studiën zu den niederdeutschen
                      Handwerkerbezeichnungen des Mittelalters
      A. Kakebeeke, M. van Hemelrijck, De Vlaamse
Krijgsbouwkunde. 116
Kroniek 117
Bibliographie 120
 
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 17 september 2022