Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00276]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00276
 
Titel : Geschiedenis van Eindhoven deel II
Auteur(s) : Houben, L.G.A.
Verschijningsjaar : 1890
Beschrijving : Beschrijving van de geschiedenis van Eindhoven
 
Trefwoorden : Historie; Regio
Uitgave : Boek
Taal : Nederlands
Onderwerp : Stad- en dorpsgeschiedenis
Uitgever :
Aantal pagina's : 408
Afmetingen : L=23.0cm, B=16.0cm
Druk :
ISBN :
Boekcode :
Index : Inhoudsopgave

LXI. — De capitulatie van den Bosch in 1629
LXII. — Nieuwe plakaten. Onhoudbare toestand
LXIII.— Picolomini voor Eindhoven
LXIV. - De Tolvrijheid. 1648-1656
LXV. — Het traktaat van vrede van 1648
LXVI. — De pastoor gevangen genomen en gebannen
LXVII. De Loreynoosen Verordeningen. Klachten over de looierijen
LXVIII. Het recht van ingebod aan Eindhoven betwist
LXIX. — Inval der Franschen
LXX. — Nieuwe inval der Franschen
LXXI. Het reglement op de Politieke Reformatie
LXXII. — Verdeeldheid
LXXI II. — Laurentius van Mierlo
LXXIV. — Oproerige bewegingen
LXXV. Eindhoven gedurende den Spaanschen successie oorlog
LXXVI. — Een nieuwe strijd over het recht van Ingebod
LXXVII. — De predikant A. de Jongh
LXXVIII —De stadhouder Bartels en de magistraat
LXXIX. — Nieuwe beweging van de Gereformeerden
LXXX. — Nieuwe moeilijkheden
LXXXI. — De strijd om de latijnsche school
LXXXII. — De inrichting der magistratuur
LXXXIII. — (Verv. van Hoofdst. 80 ) Nieuwe pogingen ter verdrijving der roomsche Vijfmannen
LXXXIV. — De Pragmatieke sanctie
LXXXV. — Het einde der i8c eeuw
LXXXVI. — Oorzaken der ontevredenheid te Eindhoven
LXXXVII. — Jan van Hooff
LXXXVIII. — De Meierij in verdenking
LXXXIX. — De patriotten der Meierij moeten hunne vreugdekreten boeten
XC.—Amnestie. Van Hooff vertrouwt ze niet
XCI. — De Revolutie. Lodewijk XVI is gevallen
XCII. — Nieuwe inval der Franschen
XCIII. — De Franschen zijn meester
XCIV. — Pijnlijk gemis van van Hooff
XCV. — De Nationale Conventie zal bijeenkomen
XCVI. — Het eerste jaar der vrijheid
XCVII. Wind gezaaid en storm geoogst
XCVΟII. Nieuwe revolutie in den Haag. De eene en ondeelbare Republiek
XCIX. — Nog de Franschen. Lodewijk-Napoleon
C. — Inlijving bij Frankrijk
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 18 maart 2018