Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00275]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00275
 
Titel : Geschiedenis van Eindhoven deel I
Auteur(s) : Houben, L.G.A.
Verschijningsjaar : 1889
Beschrijving : Beschrijving van de geschiedenis van Eindhoven
 
Trefwoorden : Historie; Regio
Uitgave : Boek
Taal : Nederlands
Onderwerp : Stad- en dorpsgeschiedenis
Uitgever :
Aantal pagina's : 404
Afmetingen : L=23.0cm, B=16.0cm
Druk :
ISBN :
Boekcode :
Index : Inhoudsopgave

I. — Ontstaan en naamsafleiding van Eindhoven
II. — Eindhoven en de stichting van 's Hertogenbosch ; het privilegie van 1282
III. — 13o6—1325 Verkoop van gronden
IV. — De eerste geloofspredikers
V. — Eindhoven in de Geldersche oorlogen
VI. — Krijgsbedrijven
VIl. — Oprichting van een collegiaal kapittel, de kerk en de school
VIII. — Jan van Schoonvorst als heer van E.
IX. — De accijnsen
X. — Moeilijkheden in de handhaving der privilegiλn
XI. — De gilden der Lievetiers, Peltiers, Drapeniers, Kremers, Beenhouwers, Brouwers, Wijntappers en Schoenmakers
XII. — Het klooster 'de Hage'
XIII. — De Arembergers vernielen Eindhoven in 1486
XIV. — De stad opnieuw bedreigd in 1505
XV. — Twisten tusschen de geestelijkheid en de burgerij
XVI. — Nieuw onheil. Misbruiken uitgeroeid. Verordening van graaf Floris
XVII. — Het kapittelsbond te E. in 1505 gesloten.
XVIII. — De voorloopers der hervorming
XIX. — Blijde inkomst van Maximiliaan van Buren, als heer van E.
XX. — Brabant en Gelder nogmaals in oorlog
XXI. — Pest. Brand van 1554
XXII. — Koning Philips geeft kwijtschelding van de buitengewone bede
XXIII. — Misbruiken in de jaar-en weekmarkten. Philips geeft nieuwe privilegiλn
XXIV. — De ketterijen
XXV. — Voorboden van den opstand
XXVI. — De officialen van het bisdom van Luik erkennen den nieuw opgerichten zetel van den Bosch niet
XXVII. — De landvoogdes zend troepen tot beteugeling van den opstand
XXVIII. — Komst van Alva
XXIX. — Onrust te E. De aanhangers van Oranje
XXX. — Ognyes en Barlaimont als curatoren van Philips Wilhelm te E.
XXXI. — Schrijven van de Requescns aan den bisschop over het verbreiden der ketterij te Eindh.
XXXII. — Verdachten onder de H. Geestmeesters en Vijfmannen
XXXIII. — De Anabaptisten
XXXIV. — E. voor Spanje verloren
XXXV. — E. ten tweede maal door de opstandelingen ingenomen
XXXVI. — Goort van Eyck, heer van Blaartum, en de kwartiersschout Jan van Esch smeden met de prinsgezinden van Kempenland eene samenzwering tegen Spanje
XXXVII. — Vreeselijke natuurverschijnselen. De kerk is verlaten, de godsdienst uitgedoofd
XXXVIII. — E. een strategisch punt, door de Staatschen in het oog gehouden
XXXIX. — Barlaimont ontvangt order E. te hernemen
XL. — Den Bosch dringt bij Parma aan op de ontmanteling van E.
XLI. — De hertog van Anjou zendt Bonnivet naar Eindhoven
XLII. — Parma geeft bevelen tot herovering van E.
XLIII. — Na de krijgsbedrijven. Getuigenissen
XLIV — Druk der oorlogslasten
XLV. — De muiters. Van Male. Francisco de Padilla. 3ooo muiters te Hamont verschanst
XLVI. De muiters gaan met hunne rekwisitiλn voort
XLVII. — Uit alle oorden komen onrustwekkende tijdingen
XLVIII — E. viert feest bij de afkondiging van de trefves
XLIX. — Lucas Reinder Bierens bewerkt een oproer tegen de magistraat
L. — Blijde inkomst van Philips Willem
LI. — Kerkelijke toestand. De school
LII. — De vijf ambachten doen oude rechten gelden
LI11. — Stad en kwartier
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 18 maart 2018