Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00257]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00257
 
Titel : Nota rw 69 (Verlengde Poot van Metz)
Auteur(s) : Rijkswaterstaat
Verschijningsjaar : 1978
Beschrijving : Bij lage 1 t/m 15 bij het rapport over de verlengde Poot van Metz.
Met tekeningen.
 
Trefwoorden : Groot Valkenswaard; Wegverkeer
Uitgave : Rapport
Taal : Nederlands
Onderwerp : Geschiedenis van transport en vervoer
Uitgever : Rijkswaterstaat
Aantal pagina's : 174
Afmetingen : L=29.5cm, B=21.0cm
Druk :
ISBN :
Boekcode :
Index : Inhoud

  1. De ontwikkeling van het forensisme en het doorgaande verkeer tussen Valkenswaard en Eindhoven
  2. Berekening capaciteit rijksweg 269
  3. Begrippen m.b.t. de capaciteit
  4. Aantal ongevallen en ongevallen frequentie per wegvak op rijksweg (2)69
  5. Een raming van de uitwijkmogelijkheden van het verkeer in geval van de nulvariant
  6. Berekening effect verbetering openbaar vervoer
  7. Raming van de betrouwbaarheid van de prognose
  8. Raming van de verkeersveiligheid in het studiegebied bij de verschillende varianten
  9. Milieuaspecten
10. Legenda van het abiotisch partoon
11. Toelichting bij het besluit tot vaststelling van een beschermd dorpsgezicht ex artikel 20 van de monumentenwet te Loon, gemeente Waalre
12. Toelichting behorend bij het bestemmingsplan 'Natuurgebieden' van de gemeente Waalre
13. Toelichting behorende bij de bestemmingsplannen met betrekking tot het natuurgebied De Elshouters van de gemeenten Valkenswaard, Waalre en Riethoven
14. Toelichting behorend bij het bestemmingsplan 'Natuurgebieden' van de gemeente Valkenswaard
15. Onderverdeling van de aanlegkosten van de varianten
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 04 april 2019