Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00243]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00243
 
Titel : Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers
Auteur(s) : Oorschot, Dr. J.M.P. van
Verschijningsjaar : 1974
Beschrijving : Uitgave 29 over de valkerij in de serie 'Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland'.
Met een paar foto's.
 
Trefwoorden : Valkerij
Uitgave : Boek
Taal : Nederlands
Onderwerp : Valkerij
Uitgever : Stichting zuidelijk historisch contact, Tilburg
Aantal pagina's : 234
Afmetingen : L=23.0cm, B=15.5cm
Druk :
ISBN :
Boekcode :
Index : Inhoudsopgave

Voorwoord V
Archivalia XIX
Gebruikte bronnen en literatuur XXVI
Mondelinge informatie XXXVII
Gebruikte afkortingen XXXVIII
Afbeeldingen XXXIX

1. Valkerij in vogelvlucht
1.1 Begrip valkerij 1
1.2 Oorsprong van de valkerij 2
1.3 Verspreiding in de Kempen 11
1.4 De valken 19
1.5 De valk in literatuur en kunst in de Nederlanden 27
1.6 Het jachtrecht 44
1.7 Het vangen en africhten van valken 55
1.8 De handel 62

2. De valkeniers: van buis tot livrei
2.1 Le fauconnier est Dieu 71
2.2 De Kempische valkeniers in de zestiende en zeventiende eeuw 74
2.3 Valkenswaarders krijgen in de achttiende eeuw het toezicht op de Ijslandse valkenvangst en de levering van jachtvogels via het Deense hof aan Europese vorstenhuizen 85
2.4 De Valkenswaardse valkeniers aan de Europese hoven 107

3. De maatschappelijke positie van de valkenier te Valkenswaard
3.1 De sociaal-economische situatie van Valkenswaard in de zeventiende en achttiende eeuw 151
3.2 Vijf valkeniersgeslachten 164
3.3 De valkeniersgeslachten in cijfers 183
3.4 De invloed van de valkeniers op de lokale samenleving 188
3.5 CompagnieŽn naar het Noorden en transacties in Valkenswaard in de zeventiende en achttiende eeuw 195

4. De valkerij na de Franse revolutie
4.1 Valkenswaardse valkeniers redden het Engelse vluchtbedrijf 212
4.2 Hernieuwde bloei van de valkerij: de Royal Loo Hawking Club, 1839-1855 226
4,3 Levering van valken vanuit Valkenswaard aan Engeland en Frankrijk sedert het midden van de negentiende eeuw 246
4.4 De plaats van de valkerij in de moderne tijd 261

Zusammenfassung 276

Bijlagen:
I. Lijst van Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw 290
II. Valkenvangst op IJsland, 1731-1793 290
III. Tabel over de Jislands Falcke som til Udenlands hoffer er forsendt og hvad, 1690-1705 298
IV. Verdeling van ca. 4600 Deense presenten, 1731-1793 299
V. a t/m d, Verdeling van Deense presenten over de Europese vorstenhoven, 1731-1793 300
VI. Bevolkingsaantallen en overzicht van de bevolking van Valkenswaard, 1696-1717, samengesteld uit de hoofdgeldlijsten 302
VII. Genealogie Daems 303
VIII. Genealogie Hertroys 304
IX. Overzicht van het bezit van generatie tot generatie opgebouwd bij vijf bekende valkeniersfamilies 305
X. Lijst van valkeniers met hun nalatenschap, 1701-1791, in alfabetische volgorde 306
XI. Transacties tussen valkeniers onderling 307
XII. Transacties tussen valkeniers en niet-valkeniers 307
XIII. Reconstructie van de totaalprijzen van de gevangen valken in Holland en West-Friesland, 1586 en 1636 308
XIV. Rekeningen van A. Mollen voor de Royal Loo Hawking Club 309
XV. Lijst der leden van de 'The Hawking Club' 310

Register van persoons- en geografische namen 312
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 29 oktober 2019