Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00219]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00219
 
Titel : Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1886-1930
Auteur(s) : Crijns, A.H.; Kriellaars, F.W.J.
Verschijningsjaar : 1991
Beschrijving : Uitvoerig onderzoek naar het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant van 1886 tot 1930.
Met foto's
 
Trefwoorden : Archeologie; Bedrijven; Cultuur; Historie; Natuur; Regio
Uitgave : Boek
Taal : Nederlands
Onderwerp : Arbeid en industrie
 
Uitgever : Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg
Aantal pagina's : 401
Afmetingen : L=23cm, B=15.5cm
Druk :
ISBN : 9070641402
Boekcode :
 
Index : Inhoudsopgave

Verantwoording V
Bronnenpublikaties en literatuur XXV
Lijst van tabellen XXXII
Lijst van kaarten XXXVI
Lijst van afbeeldingen XXXVII

Deel A: Vanuit een crisis naar een betere tijd
1. Landbouw in crisis - commissie van 1886 3
2. Landbouw in herstel – commissie van 1906 10

H.1 Uit een diep dal kruipt de landbouw naar boven
1. Algemene malaise maar toch gebeurt er heel wat 21
2. Crisis gaat over, dynamiek in landbouwwereld 45

H.2 Grond en grondgebruik
1. Ontwikkelingen van de oppervlakten woeste grond, bos en landbouwgrond 73
2. Het bouwland-gebruik 84
3. Grasland en voederbouw 92
4. Tuinland en tuinbouw 99

H.3 De veestapel
1. Paarden 110
2. De rundveehouderij 117
3. Schapen, varkens, hoenders en bijenvolken 130

H.4 Bedrijven in verandering
1. Bedrijfsvoering wordt intensiever 141
2. Veel werk op de bedrijven, maar niet meer arbeidskrachten 156
3. Op weg naar het veredelingsbedrijf 168

Deel B: Vooruitgang ondanks tegenspoed
1. Veranderingen binnen de landbouw 183
2. Maatschappelijke ontwikkelingen 185
3. Landbouw en het tijdsbeeld tussen 1914 en 1930 188

H.5 Instellingen ten behoeve van de landbouw
1. De Noordbrabantse Christelijke Boerenbond: NCB 192
2. Andere organisaties 207
3. Enkele grote coöperaties 212
4. De zuivelindustrie 223
5. De verzekeringen 226

H.6 Overheidszorg voor de landbouw
1. Het landbouwonderwijs 230
2. Landbouwvoorlichting en onderzoek 241
3. Beoordeling van het drieluik 245
4. Subsidieverlening 248

H.7 Bestemming en inrichting van gronden en agrarisch grondgebruik
1. Indeling der gronden 251
2. Ontginningen 255
3. Ruilverkavelingen 264
4. De waterstaatkundige toestand 269
5. Landbouw en landschap 273
6. Bouwland en grassland 277
7. Tuinbouw 284

H.8 De veestapel in ontwikkeling
1. Omvang van de veestapel 290
2. Rundveehouderij en –fokkerij 297
3. Varkens- en pluimveehouderij en –fokkerij 307
4. Bijenteelt 314

H.9 Bedrijven, boerderijen en inrichting
1. Aantal en grootte der bedrijven 318
2. Eigendom en pacht 323
3. Aanpassingen van de bedrijfsgebouwen 332
4. Veranderende werkomstandigheden 342

H.10 Rendement en financiële resultaten
1. Rentabiliteit van bedrijfssectoren 352
2. Opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaten 359
3. Een voorbeeld uit de praktijk 368

Slotbeschouwing 379

Index van geografische namen 391
Index van persoonsnamen 397
Curricula vitae 401
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 10 januari 2019