Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00182]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00182
 
Titel : Joannes Zwijsen, bisschop
Auteur(s) : Peijnenburg, Dr. J.W.M.
Verschijningsjaar : 1996
Beschrijving : Wetenschappelijke verhandeling over Joannes Zwijssen (1794-1877), bisschop van 's-Hertogenbosch en aartsbisschop van Utrecht.
 
Trefwoorden : Historie; Religie
Uitgave : Boek
Taal : Nederlands
Onderwerp : Religiegeschiedenis
Uitgever :
Aantal pagina's : 494
Afmetingen : L=25cm, B=21cm
Druk :
ISBN : 90-7064-154-2
Boekcode :
Index : ††††††Inhoudsopgave
Voorwoord van de kardinaal V
Voorwoord van de bisschop VI
Ten geleide VII

Hoofdstuk I
†††Jeugd en opleiding 1
†††1. Familie, jeugd en opvoeding (1794-1813) 1
†††††††Ouders 2, Jans familieleden 3, Joannes Zwijsen 5
†††2. Opgang naar het priesterschap:
†††††††Het groot-seminarie te Herlaer (1813-1817) 9

Hoofdstuk II
De eerste jaren van zijn pastoraal werken 15
†††1. Assistent en kapelaan (1818-1828) 15
†††††††Kapelaan te Schijndel 16, Mechelse Cathechismus 18, Zwijsens
†††††††aantekenboek 20
†††2. Vier jaren pastoraat op het Brabantse platteland:
†††††††de St. Odulphusparochie te Best (1828-1832) 24
†††††††Karakteristiek van de parochie 24, Pastorale zorgen 28

Hoofdstuk III
Zwijsen als pastor van de St. Dionysiusparochie
('t Heike) te Tilburg 1832-1842 (1854) 33
†††1. Een voortvarende jonge pastoor in een oude parochie
†††††††met een rijke traditie 33
†††††††De benoeming van Zwijsen 33, Breuk met de norbertijnertraditie 33,
†††††††Zwijsens medewerkers 37, Energiek pastoraat 38,
†††††††Meer gerespecteerd dan bemind 40
†††2. De pastoor en de kroonprins, de bisschop en de koning:
†††††††Zwijsen en Willem II 44
†††††††Zeventienjarige vriendschap 44, Onderwijskwesties 47,
†††††††Het sterfbed van de koning 51

Hoofdstuk IV
Zwijsen en het Seminarie te Haaren 55
†††††††Haagse tegenwerking 56, Doorbraak dankzij een
†††††††koninklijke kruiwagen 60

Hoofdstuk V
De Stichting van de Congregatie van de
Zusters van Liefde in 1832, haar groei,
spiritualiteit en liefdewerken ten tijde van Zwijsen 67
†††††††De eerste zusters 68, Onderwijs en eerste liefdewerken 69,
†††††††De uitbreiding van de Congregatie tijdens het leven van Zwijsen
†††††††(1837-1877) 72, Enkele kanttekeningen bij de uitbreiding 76,
†††††††spiritualiteit van de zusters 78, De regel van de zusters 79,
†††††††Eindelijk Romeinse goedkeuring 83

Hoofdstuk VI
Zwijsen, bisschop van Gerra (1842-1853) 85
††††††††1. Achtergronden, benoeming en wijding 85
††††††††††††Zwijsens bisschopswijding 90, Bisschop ťn pastoor 91
††††††††2. Coadjutor van Den Dubbelden, bestuurder van districten 94
††††††††††††Pastoraal beleid in de districten 98
††††††††3. Een merkwaardige benoeming: Zwijsen als waarnemend
††††††††††††vice-superior van de Hollandse Zending (1847-1848) 101
††††††††4. Apostolisch Vicaris van 's-Hertogenbosch (1851-1853) 106
††††††††††††De Statuta van 1852 107

Hoofdstuk VII
Zwijsens tweede stichting:
de Congregatie der Fraters van O.L. Vrouw,
Moeder van Barmhartigheid 113
†††††††††††††Een zonderling begin 114, Superior De Beer 117, De uitbreiding
†††††††††††††van de congregatie n120, De regel van de fraters 122, Ook nu:
†††††††††††††moeizame goedkeuring door Rome 126, Priesters en leken 129

Hoofdstuk VIII
Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht (1853-1868), 131
††††††††1. Naar het herstel van de hiŽrarchie in 1853 131
††††††††††††Het rekest van 1847 131,Nieuwe bisdommen, maar waar? 135,
††††††††††††Bisschoppen voor de nieuwe zetels 138
††††††††2. Aartsbisschop Zwijsen als leider van de Nederlandse Kerk 141
††††††††††††De April-beweging 141, Relatie met de Nederlandse Staat 144,
††††††††††††Contacten met de Nederlandse overheid 148, Zwijsen temidden van
††††††††††††zijn medebisschoppen 152, Het Nederlandse bisschoppencollege
††††††††††††onder aartsbisschop Zwijsen 155, Zwijsen en het bisschoppencollege
††††††††††††na 1868 160, Zwijsen en de bisschopsbenoemingen in Nederland 165,
††††††††††††Zwijsen en Paredis 171, Conflicten rond religieuzen in het bisdom
††††††††††††Breda 174, Terugblik 180
††††††††3. Contacten met het centrum van de wereldkerk in Rome 181
††††††††††††Bezoeken aan Rome 184,Vaticanum I en Pius IX 187
††††††††4. Bouwheer van het aartsbisdom (1853-1868) 189
††††††††††††Van aartspriesterschappen naar dekenaten 190, Kerk- en
††††††††††††armbesturen 191,Parochieindeling 194, Kerkenbouw in het
††††††††††††aartsbisdom 198, Kerkelijke financiŽn 203, Priesteropleiding 204
††††††††5. Het provinciaal concilie van 1865 231
††††††††6. Het Mandement over het Onderwijs (1868) 236
††††††††7. Andreas Ignatius Schaepman:praeses, vicaris, auxiliaris,
††††††††8. Het aftreden van Zwijsen als aartsbisschop in 1868 244

Hoofdstuk IX
Zwijsen, bestuurder van het bisdom 's-Hertogenbosch
(1853-1868) 247
††††††††1. Tien jaren lang een vaste pastorale hand vanuit 't Heike
††††††††††††en Gerra (1853-1863) 247
††††††††2. Hulpbisschop Deppen, het kapittel, de seminaria,
††††††††††††priesters en religieuzen 257
††††††††3. De aanslag (1863) en de verhuizing naar 's-Hertogenbosch
††††††††††††(1864) 269
††††††††4. De diocesane synode van het Bisdom 's-Hertogenbosch
††††††††††††in 1867 285
††††††††5. Utrecht of 's-Hertogenbosch, aartsbisschop contra
††††††††††††internuntius 292

Hoofdstuk X
De grijze aartsbisschop-bisschop (1868-1877), 299
††††††††1. Zwijsen als residerend bisschop van 's-Hertogenbosch 299
††††††††2. Zwijsens laatste levensdagen, zijn sterven en uitvaart 305
††††††††3. Zichtbare herinneringen, herdenkingen 312

††††††††Samenvatting 317
††††††††Summary 331
††††††††Lijst van afkortingen 344
††††††††Noten 345
††††††††Lijst van gebruikte archivalia 466
††††††††Bronnenpublicaties en literatuur 469
††††††††Index van geografische namen 482
††††††††Index van persoonsnamen 488
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 29 november 2018