Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00175]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00175
 
Titel : Hier is alles vooruitgang
Auteur(s) : Stekelenburg, Dr. H.A.V.M. van
Verschijningsjaar : 1996
Beschrijving : Uitgave in de serie 'Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland.
Landverhuizing van noord-Brabant naar Noord-Amerika 1880-1940.
Met foto's.
 
Trefwoorden : Historie
Uitgave : Boek
Taal : Nederlands
Onderwerp : Migratiegeschiedenis
Uitgever : Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg
Aantal pagina's : 229
Afmetingen : L=25.0cm, B=21.0cm
Druk :
ISBN : 90-7064-152-6
Boekcode :
Index :
Inhoudsopgave

Woord vooraf V
1. Inleiding 1
   Verantwoording 1
   Het begrip 'transitie 'toegepast op de Noord-Brabantse
   landverhuizing tussen 1880 en 1940 2
   Vertrek en vestigingsgebieden volgens het statistisch materiaal 4
   De periodisering van de Noord-Brabantse transatlantische
   landverhuizing tussen 1880 en 1940 7
   Samenvatting 9

2. Rooms-katholieke missionarissen en religieuzen 13
   Missionarissen als leiders van landverhuizers 13
   Vestiging van orden en congregaties in Noord-Amerika 14
   Individuele leden van andere orden en congregaties, afkomstig
   uit Noord-Brabant en vertokken naar Noord-Amerika 19
   Wereldheren naar Noord-Amerika 20
   Samenvatting 22

3. Emigratievraag en emigratieaanbod 25
   De begrippen 'emigratievraag' en 'emigrateaanbod' 25
   Emigratieorganen en wetgeving 27
   Ontsluiting van het Amerikaanse Westen en Canadam28
      De Vereigde Staten 28
      Canada 30
   Relatie-migratie en werving 33
   Landbouwcrisis en emigratie 36
   Modernisering en emigratie 38
   Sociale controle en emigratie 40
      De houding van de overheid 41
      De wereldlijke overheid 41
      De kerkelijke overheid 41
      De houding van de emigratie-organen 44
      De publieke opinie 45
      Buurtgenoten, vrienden en familie 46
   Samenvatting 46

4. Werving voor de Verenigse Staten 51
   Inleiding 51
   Van koeiehoeder Jan Smits tot werfagent John Smith 53
   Een mislukte wervingscampagne in Noord-Brabant voor de
   kolonie 'Nederland' in Texas 55
   Opwekking en terughoudendheid: de gebroeders Matthias en
   Gerlacus van den Elsen, norbertijnen 56
   De Belgisch-Hollandsche Priesterbond en de katholieke
   kolonisatie in het Verre Westen 60
   Werving in Noord-Brabant voor de protestantse kolonies 71
   Samenvatting 75

5. Werving voor Canada 79
   Inleiding 79
   De kolonie Strathmore van de CPR in Alberta en de agenten
   C.M.H. van Aken en G.L. Boer 81
   De Golden Gate Colony van het echtpaar Rutten op Graham Island
   in British Colombia 89
   Kolonisatie in Manitoba: de gebroeders Cox 92
   Andere pogingen tot werving onder religieuze vlag 101
   Geen werving van protestante landverhuizers naar Canada in
   Noord-Brabant. Zeer weinig landverhuizing in de jaren dertig 108
   Samenvatting 108

6. Onderzoek in de vertrekgebieden 115
   Inleiding 115
   Noordwest-Brabant 117
   Oost-Brabant 124
   Breda, 's-Hertogenbosch en Tilburg 129
   Conclusies 131
   Samenvatting 133

7. Onderzoek in de vestigingsgebieden 137
   Het algemene patroon van de aanpassing 137
   Aanpassingen de kerk 140
      De katholieke Noordbrabanders in de Amerikaanse katholieke kerk 141
      De protestante Noordbrabanders in de Amerikaanse kerken 143
   Aanpassing en de economie 145
   Aanpassing en de politiek 148
   Aanpassing en de cultuur 149
   Enkele familiegeschiedenissen ter illustratie 152
      De gebroeders Van de Ven uit Boekel 152
      De familie mIppel uit De Werken en Sleeuwijk 159
   Verschillen in aanpassing tussen Amerika en Canada 162
   Samenvatting 163

Samenvatting en conclusies 167
Summery and conclusions 177

Bijlage 186
Tabellen van landverhuizers uit een aantal Noord-Brabantse gemeenten

Gebruikte afkortingen 202
Lijst van gebruikte archivalia 203
Bronnenpublicaties en literatuur 206
Lijst van tabellen 214
Lijst van afbeeldingen en kaarten 215
Index van geografische namen 224
Index van persoonsnamen 224
Curriculum vitae auteur 229
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 08 november 2018