Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00089]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00089
 
Titel : Beledigingszaken voor de Staatse Raad van Brabant 1586-1795
Auteur(s) : Boven, Mr. M.W. van; Coopmans, prof. mr. J.P.A.; Dievoet, prof. dr. G. van; Godding, prof. dr. Ph.; Jacobs, mr. B.C.M.; Moorman van Kappen, prof. mr. O.; Nève, prof. mr. P.J.
Verschijningsjaar :
Beschrijving : Deel 9 uit de Brabantse Rechtshistorische Reeks
 
Trefwoorden : Historie
Uitgave : Boek
Taal : Nederlands
Onderwerp : Recht- en staatsgeschiedenis
Uitgever :
Aantal pagina's : 301
Afmetingen : L=24.0cm, B=15.5cm
Druk :
ISBN :
Boekcode :
Index : Inhoudsopgave

ARCHIVALIA XI
BRONNENPUBLIKATIES EN LITERATUUR XIV
GEBRUIKTE AFKORTINGEN XXVIII
MUNTSOORTEN EN REKENEENHEDEN XXX

INLEIDING 1

Hoofdstuk I
DE STAATSE RAAD VAN BRABANT EN LANDEN VAN OVERMAZE
1       Inleiding 5
2       De soevereine Raad van Brabant te Brussel 6
2.1    Ontstaan en territoir 6
2.2    Bevoegdheden 7
2.2.1 Rechtspraak 8
2.2.2 Wetgeving 17
2.2.3 Bestuur 18
2.3    Concurrentie met andere instellingen 19
3       De Staatse Raad van Brabant te 's-Gravenhage 24
3.1    Oprichting en territoir 24
3.2    Competentie en concurrentie 28
4       De procesgangen voor de Raad van Brabant 35
4.1    De civiele procedure 37
4.2    De criminele procedure 39

Hoofdstuk II
DE BELEDIGING IN DE RECHTSGELEERDE COMMENTAREN
1       Inleiding 43
1.1    Het Romeinse recht 47
1.2    De middeleeuwse romanistische rechtswetenschap 52
1.3    De middeleeuwse canonieke rechtswetenschap 56
2       Iniuria in de juridische commentaren van de Nieuwe Tijd 62
2.1    De praktijkcommentaren 62
2.2    De juridisch-humanistische handboeken 66
2.3    De handboeken van het Romeins-regionale recht 69
2.4    Overgang naar de Nieuwste Tijd 75
3       Onderscheiding van de beledigingen 80
3.1    De wijze van toebrengen van een belediging 81
3.2    Het door de belediging geschonden belang 86
3.3    Direct en indirect toegebrachte beledigingen 87
3.4    Zware en lichte vormen van belediging 89
4       Het vereiste van animus iniuriandi 93
4.1    Betekenis 93
4.2    De presumptie van animus iniuriandi 101
4.3    Ontoerekeningsvatbaarheid van de dader 103
4.4    'Rechtvaardigingsgronden' 105
4.4.1 Uitoefening van een beroep 105
4.4.2 Uitoefening van een correctionele bevoegdheid 106
4.4.3 Behartiging van het algemeen belang 106
4.4.4 Bescherming van gerechtvaardigde belangen 107
4.5    'Schulduitsluitingsgronden' 108
4.5.1 Waarheid van een gedane uitlating 108
4.5.2 Retorsie 113
4.5.3 Grap 114
4.5.4 Sport en spel 115
4.5.5 Vergissing 115
5       De acties wegens belediging 116
5.1    De actie uit injurie (amende profitabele) 117
5.2    De actie tot eerherstel (amende honorabele) 122
5.3    Het tenietgaan van de civiele actie 128
5.3.1 Dissimulatio 128
5.3.2 Verjaring 129
5.3.3 Overlijden van belediger of beledigde 130
5.4    De criminele actie vanwege de overheid 132

Hoofdstuk III
CIVIELE BELEDIGINGSZAKEN VOOR DE STAATSE RAAD VAN BRABANT
1       Het archief van de Staatse Raad van Brabant 137
2       De aard van de belediging 143
2.1    De wijze van beledigen 144
2.2    Indirecte beledigingen 152
3       De actie uit injurie 155
3.1    Rechtsingang en bevoegdheidsgronden 155
3.2    De vordering van de beledigde partij 158
3.2.1 De amende honorabele 160
3.2.2 De amende profitabele 168
3.3    Verweermiddelen van de belediger 171
3.3.1 Voorbeelden van principaal verweer 172
3.3.2 Het declaratoir 176
3.4    Rechtsopvolging ten processe 181
3.5    De uitspraak van de Raad 184
3.5.1 Comparitie van partijen 186
3.5.2 De amende honorabele en profitabele 192
4       Bijzondere rechtsmiddelen 194
4.1    Het mandement poenaal 194
4.2    Het mandement 'ex lege diffamari' 198
4.3    Het mandement 'in cas van purge crimineel' 201
5       Civiel vervolgde strafzaken 204
6       Procespraktijk en rechtsliteratuur 207
7       Conclusie 213

Hoofdstuk IV
CRIMINELE BELEDIGINGSZAKEN VOOR DE STAATSE RAAD VAN BRABANT
1       De criminele actie uit belediging 215
2       De aard van de belediging 217
3       Rechtsingang en bevoegdheidsgronden 222
4       De vordering van de procureur-generaal 227
4.1    Straf en strafmaat 227
4.2    Motivering van de strafvordering 233
5       Het verweer van de belediger 235
6       De uitspraak van de Raad 238
6.1    De reprimande 239
6.2    De honorabele amende 242
6.3    De verbanning 243
7       Procespraktijk en rechtsliteratuur 245
8       Conclusie 246

SAMENVATTING 249

RESUMÉ 252

BIJLAGEN
Bijlage 1 Overzicht van de civiele beledigingszaken in het archief
van de Staatse Raad 255
Bijlage 2 Overzicht van de criminele beledigingszaken in het archief
van de Staatse Raad 288

INDEX VAN GEOGRAFISCHE NAMEN 297

INDEX VAN PERSOONSNAMEN 299
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 24 mei 2018