Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00085]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00085
 
Titel : Het burgerlijk proces in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch 1530-1811
Auteur(s) : Boven, Mr. M.W. van; Coopmans, prof. mr. J.P.A.; Dievoet, prof. dr. G. van; Godding, prof. dr. Ph.; Jacobs, mr. B.C.M.; Moorman van Kappen, prof. mr. O.; Wit-Bosman, drs. Th.E.A. de
Verschijningsjaar :
Beschrijving : Deel 2 uit de Brabantse historische reeks
 
Trefwoorden : Historie
Uitgave : Boek
Taal : Nederlands
Onderwerp : Recht- en staatsgeschiedenis
Uitgever : Van Gorcum, Assen-Maastricht
Aantal pagina's : 292
Afmetingen : L=24.0cm, B=15.5cm
Druk :
ISBN :
Boekcode :
Index :
Inhoudsopgave

Voorwoord VII
Inhoudsopgave IX
Archivalia XIII
Bronnenpublicaties en literatuur XX
Gebruikte afkortingen XXV
Inleiding

Hoofdstuk I: De bronnen
1 Inleiding 5
2 De costumen 5
   2.1 De optekening van de costumen 5
   2.2 Handschriften en edities 10
   2.3 Structuur en globale inhoud. Mechelse invloeden 23
   2.4 Het commentaar van Van Soemeren op de Bossche costumen uit 1606 26
   2.5 Bossche turben 27
3 Wetgeving 29
   3.1 Welke ordonnanties? 29
   3.2 Vindplaatsen van de Caroline en Albertine ordonnanties 33
4 Dingtalen 35
5 Rechterlijke archiefbescheiden 36
6 Conclusie 39

Hoofdstuk II: Globaal overzicht van de rechterlijke organisatie
1 Inleiding 41
2 Competentie 41
   2.1 Algemeen 41
   2.2 's-Hertogenbosch 43
   2.3 De Meierij 47
3 Rol en rolzitting 50
   3.1 Algemeen 50
   3.2 's-Hertogenbosch 51
   3.3 De Meierij 57
4 Gerechtsfunctionarissen 63
   4.1 's-Hertogenbosch 63
       4.1.1 Schout en schepenen 63
       4.1.2 De griffier en zijn klerken. De getuigschrijver. De rollier 64
       4.1.3 De secretarissen. De evictieschrijver 65
       4.1.4 Groenroeden en ingebieders 65
       4.1.5 Procureurs 65
   4.2 De Meierij 66
       4.2.1 Schout en schepenen 66
       4.2.2 Secretaris 67
       4.2.3 Vorster 67
       4.2.4 Procureurs 67
5 Conclusie 68

Hoofdstuk III: De dagvaardingsprocedure
1 Inleiding 69
2 Dagvaarding 69
   2.1 Algemeen 69
   2.2 's-Hertogenbosch 71
   2.3 De Meierij 73
3 Presentatie op de rol 74
   3.1 Algemeen 74
   3.2 's-Hertogenbosch 74
   3.3 De Meierij 74
4 Verstek 75
   4.1 Algemeen 75
   4.2 's-Hertogenbosch 76
   4.3 De Meierij 78
   4.4 's-Hertogenbosch - De Meierij 81
5 Eis 82
   5.1 Algemeen 82
   5.2 's-Hertogenbosch 83
   5.3 De Meierij 85
6 Antwoord, repliek en dupliek 86
   6.1 Algemeen 86
   6.2 's-Hertogenbosch 87
   6.3 De Meierij 90
7 Bewijs 93
   7.1 Algemeen 93
   7.2 's-Hertogenbosch 94
   7.3 De Meierij 97
8 Slotfase van de procedure 101
   8.1 Algemeen 101
   8.2 's-Hertogenbosch 102
   8.3 De Meierij 103
9 Verwijzingen 104
10 Conclusie 105

Hoofdstuk IV: De arrestprocedure
1 Inleiding 107
2 De debiteur van buiten en de debiteur-poorter 107
   2.1 Algemeen 107
   2.2 's-Hertogenbosch 110
   2.3 De Meierij 112
3 De uitvoerder van het arrest 113
   3.1 Algemeen 113
   3.2 's-Hertogenbosch 114
   3.3 De Meierij 115
4 De gevolgen van het arrest 115
   4.1 Algemeen 115
   4.2 's-Hertogenbosch 116
   4.3 De Meierij 116
5 Verwijzingen 116
6 Conclusie 117

Hoofdstuk V: De ecictieprocedure
1 Inleiding 119
2 Brieflezing 121
   2.1 Algemeen 121
   2.2 's-Hertogenbosch 122
   2.3 De Meierij 123
3 Beslag op en eerste verkoop van het onroerend goed 126
   3.1 Algemeen 126
   3.2 's-Hertogenbosch 127
   3.3 De Meierij 130
4 Verhuur van het onderpand 134
   4.1 Algemeen 134
   4.2 's-Hertogenbosch 135
   4.3 De Meierij 136
5 Afronding van de evictie 142
   5.1 Algemeen 142
   5.2 's-Hertogenbosch 142
   5.3 De Meierij 144
6 Verwijzingen 148
7 Conclusie 148

Samenvatting en conclusie 150

Resumé et conclusion 155

Noten
Inleiding 160
Hoofdstuk I 160
Hoofdstuk II 171
Hoofdstuk III 178
Hoofdstuk IV 188
Hoofdstuk V 190

Bijlagen
Bijlage l   De Caroline ordonnantie uit 1530 en de Albertine ordonnantie
              uit 1599 199
Bijlage 2   De bepalingen over het burgerlijk procesrecht uit de Bossche
              costumen 229
Bijlage 3   De bepalingen over het burgerlijk procesrecht uit de diverse
              costumen uit de Bossche Meierij 258
            a De costumen van Bergeijk en Eersel (1546) 258
            b De costumen van Bladel (1546) 259
            c De costumen van Sint-Oedenrode (1547) 263
            d De costumen van Eindhoven (vermoedelijk uit 1547) 264
            e De costumen van Helmond (1547) 265
            f De costumen van Asten (1571) 266
            g De costumen van Geldrop en Heeze en Leende (1571-1573) 269
            h De costumen van Sint-Oedenrode (circa 1600) 273
            i De costumen van Mierde (1606) 276
            j De costumen van Bergeijk en Eersel (1606) 276
            k De costumen van Reusel (circa 1606) 278
            l De costumen van Oirschot (1607) 282

Index van geografische namen 286

Index van persoonsnamen 289
 
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 31 oktober 2019