Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00084]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00084
 
Titel : Brabants recht dat is...
Auteur(s) : Boven, Mr. M.W. van; Coopmans, prof. mr. J.P.A.; Dievoet, prof. dr. G. van; Godding, prof. dr. Ph.; Jacobs, mr. B.C.M.; Moorman van Kappen, prof. mr. O.; Wit-Bosman, drs. Th.E.A. de
Verschijningsjaar : 1990
Beschrijving : Geschiedenis van het Brabantse recht.
Opgedragen aan prof. mr. J.P.A. Coopmans, bij zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse rechtgeschiedenis
aan de Katholieke Universiteit Brabant.
 
Trefwoorden :
Uitgave : Boek
Taal : Nederlands
Onderwerp : Recht- en staatsgeschiedenis
Uitgever : Van Gorcum, Assen-Maastricht
Aantal pagina's : 319
Afmetingen : L=23.5cm, B=15.5cm
Druk :
ISBN : 90 232 2569 4
Boekcode :
Index : Inhoudsopgave

Ten geleide l
Bibliografie van prof. mr. J.P.A. Coopmans 5
De 'Nieuwe Monarchie' in de oude Nederlanden tijdens de zestiende eeuw 11
M. Boeide
'Indien de deugd op aard ook nu nog luister teelt...'
Biografische schets van Andries Hessels, diplomaat en raadsheer 21
Th.E.A. Bosman
De Brabander J.F.R. van Hooff als de eerste vaderlandse minister van Justitie 1806-1807
Een bijdrage tot de geschiedenis van het ministerie van Justitie 35
M. W. van Boven
Grenzen tussen rechtmatigheid en onrechtmatigheid
De rechtspraak van de Staatse Raad van Brabant inzake schending van subjectieve rechten door de lagere overheid 53
E.J.M.F.C. Broers
Hedendaags Romeins-Brabants recht 65
J. M. J. Chorus
De invloed van de 'Somme rural' van Jehan Boutillier op het 'Boec van der loopender practijken' van Willem van der Tanerijen 77
G. van Dievoet
Handel, steden en constitutionele ontwikkelingen in Brabant (1200-1400) 87
P.W.M. Domen J. A. F. Wallert
'Op de plank staan': een sociaal vangnet voor het leven in de Bossche Blokken 99
H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Inrichting van de justitie in de Staatse Landen van Overmaze naar de reglementering
van 15 oktober 1663 109
A.Fl. Gehlen
Le Conseil de Brabant, chef de sens, au quinzième siècle 121
Ph. Godding
Reglementering van politie en justitie in de Meierij van 's-Hertogenbosch: 'afgedaen' en 'onnodigh' 135
B.C.M. Jacobs
'De Berugte Zaake'
Amor en Justitia in achttiende-eeuws Breda 149
F.W.M. de Koning-Klaassen
Het Echtreglement en de naleving daarvan gedurende de periode circa 1700-circa 1750 in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch 165
M.J.H.A. Lijten
De bemoeienis van de Staatse Raad van Brabant met de uitoefening van de katholieke godsdienst in de gebieden van de Generaliteit 181
W.M. Lindemann
Heusden, Holland en de Zijdwinde van 1273 193
H. van der Linden
Een achttiende-eeuwse dissertatie over de regalia in de Meierij van
's-Hertogenbosch 209
O. Moorman van Kappen
Aren lezen achter Mosmans
Enkele opmerkingen over de geschiedenis van het Bossche notariaat 217
P.L. Nève
De strijd om het laatste woord in criminele zaken: Schepenbank van
's-Hertogenbosch versus Raad van Brabant 225
L.P.L. Pirenne
Laurens du Blioul, heer van Sart, audiëncier des Keizers 241
Chr.M.G. ten Raa
'Concernerende de weesen'
De weeskamer van Grave van 1563 tot 1811 251
G.F. van der Ree-Scholtens
Brabant 'Hooftprovintie' en Brussel 'Princelycke Hoofdstadt van 't Nederland'
De publiekrechtelijke relaties van het gewest tot de regering, 1531-1621 263
H. de Schepper
'Het gemoet van een rechter' 271
J. Th. de Smidt
Catharina van Campen en de Blokken van 's-Hertogenbosch 275
O.E. Teilegen-Couperus
Landen en 's-Hertogenbosch: de hoofdvaart 289
R. van Uytven
Iets over de civiele rechtspraak in Tilburg 1794-1813 299
A.M. van de Wiel en W.E.M. Leclercq
Lijst van intekenaars 315
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 18 augustus 2018